A A A K K K
для людей із порушенням зору
Чудейська громада
Чернівецька область, Чернівецький район

Рішення виконкому №118 від 13.12.2018 р. Про схвалення проекту сільського бюджету на 2019 рік

Дата: 11.03.2019 11:41
Кількість переглядів: 452

Фото без опису                

УКРАЇНА

ВИКОНКОМ ЧУДЕЙСЬКОЇ СІЛЬСЬКОІ РАДИ

СТОРОЖИНЕЦКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ   №  118

 

13 грудня  2018 року                                                                             с. Чудей

 

Про схвалення проекту

сільського бюджету на 2019 рік

 

         Заслухавши інформацію сільського  голови  Піцул А.Д., начальника фінансов - бухгалтерського відділу Бурли В.Д. про проект сільського бюджету на 2019 рік, відповідно до Бюджетного Кодексу України, керуючись статтею 28 п.1, ст. 52 п.2  Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»виконавчий комітет сільської ради:

вирішив:

 

1. Схвалити проект рішення про сільський бюджет на 201рік, в т.ч.:

      - доходи сільського бюджету Чудейської об’єднаної територіальної громади у сумі 71 021 200,00  грн., у тому числі доходи загального фонду –  69 441 700,00  грн., доходи спеціального фонду – 1 579 500,00 грн.;

    - видатки сільського бюджету Чудейської об’єднаної територіальної громади у сумі 71 021 200,00  грн., у тому числі видатки загального фонду –  69  441 700,00  грн., видатки спеціального фонду – 1 579 500,00 грн.

2. Схвалити показники прогнозу сільського бюджету  на 2020-2021 роки.

3. Даний проект рішення винести на затвердження сесії сільської ради.

4.  Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

              

 

Сільський голова                                                   А.Д.Піцул

 

 

 

Пояснювальна записка

до проекту  бюджету

Чудейської сільської ради на 2019 рік

     Проект рішення Чудейської сільської ради „Про сільський бюджет на 2019 рік” підготовлено відповідно до Основних напрямків бюджетної політики на 2019 – 2021 роки, схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від  18 квітня 2018 року № 315-р, Основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2019 – 2021 роки, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року № 546, особливостей складання розрахунків до проектів бюджетів на 2019 рік, повідомлених листом Міністерства фінансів України від 03 серпня 2018 року № 05110-14-21/20720, проекту Закону України „Про Державний бюджет України на 2019 рік”, з урахуванням  вимог Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Проект рішення сформовано з урахуванням нової Типової форми рішення про місцевий бюджет, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 03.08.2018 № 669 зі змінами, та нових підходів щодо кодування бюджетних програм, визначених наказом Міністерства фінансів України від 31.08.2018 № 729.

У 2018 році  Мінфіном вперше Типова форма рішення про місцевий бюджет затверджена офіційно відповідним наказом. При цьому, оновлена типова форма рішення передбачає розширення та упорядкування інформації щодо показників бюджету, які наводяться у тексті рішення, та окремі зміни у додатках до нього .

Доходи сільського бюджету

Формування доходів сільського бюджету на 2019 рік здійснено з урахуванням тенденцій надходжень платежів у минулих роках. Розрахунки здійснено з урахуванням зміни норм законодавства, які набувають чинності з наступного бюджетного року.

Дохідна частина сільського бюджету на 2019 рік сформована в загальній сумі 71 021 200  грн, у тому числі 69 441 700  грн. складають доходи загального фонду та 1 579 500 грн. –  доходи спеціального фонду.

 Обсяг дохідної частини сільського бюджету загального фонду (без урахування трансфертів ) на 2019  рік заплановано у сумі   9 038 800 грн., що більше на  8,6 % до  очікуваних надходжень 2018 року .

Основним фінансовим ресурсом формування загального фонду сільського бюджету є:

1) податок на доходи фізичних осіб

Звертаючи увагу на планові показники 2018 року та фактичне виконання за 10 місяців сільського бюджету у цьому ж році, на 2019 рік  прогнозується надходження податку на доходи фізичних осіб, у сумі 6 125 000 грн., що становить 68% доходів загального фонду сільського бюджету на 2019 рік.  Згідно  розрахунків очікуваного зростання оплати праці найманих працівників бюджетної сфери та приватного сектору економіки, ріст надходжень податку на доходи фізичних осіб на 2019 рік заплановано на 7,7 відсотка до очікуваного показника 2018 року.

2) акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

Планові надходження у 2019 році складуть 225 000 грн., що  на 10,8% більше очікуваних показників 2018 року;

3) податок на нерухоме  майно, відмінне від земельної ділянки

Планові надходження у 2019 році складуть 172 600 грн. що  на 8% більше очікуваних надходжень 2018 року;

4) плата за землю

Планові надходження у 2019 році складуть 960 400 грн. що  на 10% більше очікуваних надходжень 2018 року;

4) єдиний податок

Планові надходження у 2019 році – 1 226 400 грн., що на 9 % більше від очікуваних надходжень 2018 року;

5) рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

Планові надходження у 2019 році – 220 000 грн., що на 0,5 % більше від очікуваних надходжень 2018 року;

В спеціальному фонді сільського бюджету передбачено 1 579 500 гривень, з них:

Обсяг власних надходжень бюджетних установ в сумі 1 350 000  гривень (батьківська плата).

Надходження цільового фонду заплановано у сумі 225 000 грн.

Надходження екологічного податку прогнозуються в обсязі 4 500 грн.

Міжбюджетні  відносини

Обсяг міжбюджетних трансфертів з державного та інших місцевих бюджетів на 2019 визначений в сумі 60 402 900 гривень.

а саме:

  – освітня субвенція – 33 969 900 грн., обсяг якої визначено на основі нової формули виходячи з розрахункової кількості ставок педагогічних працівників, визначеної на підставі навчального навантаження та нормативної наповнюваності класів, а також середньої заробітної плати вчителя в умовах 2019 року. Як і у поточному 2018 році, у наступному бюджетному періоді кошти освітньої субвенції спрямовуватимуться виключно на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів.

 – медична субвенція – 7400 200  грн.

 – базова дотація  – 13 396 100  грн.

– дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я – 5 597 700  грн.

– субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами –  39 000  грн.

Видатки сільського бюджету

Починаючи з 2017 року відповідно до чинного бюджетного законодавства обласний бюджет, районні, міські (міст обласного значення) бюджети та бюджети об’єднаних територіальних громад мають формуватись на основі програмно-цільового бюджетування.

Застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі передбачає:

– складання бюджетних програм за новою класифікацією видатків та кредитування (бюджетні програми сільського бюджету на 2019 рік визначені у додатках 2 та 3 до рішення) та затвердження місцевими фінансовими органами спільно з головними розпорядниками коштів у термін 45 днів після прийняття бюджету паспортів бюджетних програм;

– використання для оцінки ефективності бюджетної програми результативних показників, які включають кількісні та якісні показники, що визначають результат виконання бюджетної програми, характеризують хід її реалізації, ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань бюджетної програми;

– запровадження звітності про виконання паспортів бюджетних програм та оцінки ефективності використання коштів місцевих бюджетів.

Проект сільського бюджету на 2019 рік складено з урахуванням вимог програмно-цільового бюджетування.

Видаткова частина сільського бюджету на 2019 рік сформована в загальній сумі 71 021 200 грн, у тому числі 69 441 700 грн  складають видатки загального фонду та 1 579 500 грн – спеціального фонду.

Відповідно до ст. 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками визначаються видатки загального фонду на:

  • оплата праці працівників бюджетних установ;
  • нарахування на заробітну плату;
  • оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
  • забезпечення продуктами харчування;
  • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
  • поточні трансферти населенню;
  • поточні трансферти місцевим бюджетам;

Що стосується витрат на поточне утримання бюджетних установ, то за основу прийняті фактично проведені видатки за 2018 рік з урахуванням індексу інфляції, впровадження мінімальної заробітної плати  з 1 січня 2019 року у розмірі 4173 грн. та встановлення посадового окладу 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки – 1921,00 грн., а також інших  нормативних документів уряду.

Видатки бюджету об’єднаної територіальної громади обраховані виходячи з діючої мережі бюджетних установ їх штатної чисельності, чинного законодавства та наявних дохідних джерел. 

Зокрема, витрати на окремі галузі  характеризуються наступними показниками:

Органи місцевого самоврядування

      Так, у проекті сільського бюджету на 2019 рік на виконання бюджетної програми „Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад” по загальному фонду передбачені асигнування у сумі 4 511 100 грн.

Зазначені видатки спрямовуються на такі цілі:

1) на виплату заробітної плати та нарахування на заробітну плату працівникам аппарату та виконавчого комітету сільської ради – 4 083 000 грн. У розрахунках видатків на оплату праці з нарахуваннями враховано виплати за посадовими окладами та обов’язковими надбавками (за ранг та вислугу років) та доплатами.  При розрахунку фонду оплати праці запланована матеріальна допомога на оздоровлення та вирішення соціально-побутових проблем у розмірі середньомісячної заробітної плати.

2) на розрахунки за енергоносії та комунальні послуги передбачено 120 100 тис. грн., що відповідає потребі відповідно до розрахунків.

3) інші поточні видатки плануються в обсязі 3 000 грн, що забезпечують належну діяльність сільської ради.

4) на придбання предметів та матеріалів та на оплату послуг, кошти на відрядження – 305 000 грн.

Надання дошкільної освіти

У показниках сільського бюджету на 2019 рік по закладах дошкільної освіти  плануються видатки в загальному обсязі  6 714 600 грн., по загальному фонду.

Фонд оплати праці з нарахуваннями працівників галузі дошкільної освіти на 2019 рік обрахований в загальному обсязі 5 595 300 грн, В межах зазначеного ресурсу заплановано посадові оклади з обов’язковими надбавками та доплатами, щорічна винагорода, матеріальна допомога на оздоровлення педагогічних працівників та інше. Розрахунок видатків на оплату праці проведено із урахуванням розміру мінімальної заробітної плати 4173 грн. та посадового окладу працівника І-го тарифного розряду – 1921 грн.

Видатки на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів плануються в сумі 7 000 грн.

Для забезпечення в навчальних закладах  харчування  учнів по загальному фонду сільського бюджету плануються видатки в загальній сумі 550 000 грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв плануються в загальній сумі 402 300 грн., згідно розрахунків. Розрахунок проводився виходячи із фактичного споживання у 2018 році, діючих на момент формування бюджету цін та тарифів та із застосуванням коригуючих коефіцієнтів.

На забезпечення інших поточних  статтей витрат в показниках сільського бюджету на 2019 рік заплановані видатки в сумі 160 000 гривень.

Надання  загальної середньої освіти загальноосвітнім навчальним закладам

       У показниках сільського бюджету на 2019 рік по загальноосвітнім навчальним закладам  плануються видатки в загальному обсязі 45 276 900 грн., по загальному фонду. При цьому, в загальному обсязі видатків на 2019 рік враховано різні джерела фінансування, а саме: 33 969 900 грн. – освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, 5 338 800 грн. коштів додаткової дотації, 39 000 грн. субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, 5 929 200 грн. коштів місцевого бюджету та базової дотації.

Фонд оплати праці з нарахуваннями працівників загальноосвітнім навчальним закладам на 2019 рік обрахований в загальному обсязі 41 939 400 грн. В межах зазначеного ресурсу заплановано посадові оклади з обов’язковими надбавками та доплатами, щорічна винагорода, матеріальна допомога на оздоровлення педагогічних працівників та інше. Розрахунок видатків на оплату праці проведено із урахуванням розміру мінімальної заробітної плати 4173 грн та посадового окладу працівника І-го тарифного розряду – 1921 гривень.

Видатки на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів плануються в сумі 14 000 грн. Розрахунки проведено із врахуванням потреби навчальних закладів у відповідних витратах на 2019 рік .

Для забезпечення в навчальних закладах харчування вихованців учнів, по загальному фонду сільського бюджету плануються видатки в загальній сумі 730 000 грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв плануються в загальній сумі 1687800 грн. Розрахунок проводився виходячи із фактичного споживання у 2018 році, діючих на момент формування бюджету цін та тарифів та із застосуванням коригуючих коефіцієнтів.

На забезпечення інших поточних  статтей витрат в показниках сільського бюджету на 2019 рік заплановані видатки в сумі  905 700 гривень.

 

Школа естетичного виховання

 

    У показниках сільського бюджету по загальному фонду на 2019 рік по школі естетичного виховання видатки заплановані в сумі 2 363 500 грн. Видатки на оплату праці з нарахуваннями по загальному фонду передбачаються  в сумі  2 282 100 грн. Розрахунок видатків на оплату праці проведено із урахуванням розміру мінімальної заробітної плати 4173 грн та посадового окладу працівника І-го тарифного розряду – 1921 гривень.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв плануються в загальній сумі 49 400 грн.

На придбання предметів та матеріалів та на оплату послуг, кошти на відрядження  – 31 000 грн.

На забезпечення інших поточних  статтей витрат заплановані видатки в сумі  1 000 гривень

Охорона здоров’я

     На співвфінансування програми по підтримці Комунального некомерційного підприємства «Чудейська амбулаторія загальної практики сімейної медицини» планується виділити на 2019 рік кошти в сумі 708 000 грн.

 

Соціальний захист населення

     Передбачено програму  соціального захисту населення «Турбота» Чудейської ОТГ на 2019-20210 роки, у сумі фінансування на 2019 рік – 75 000 грн.

Культура і мистецтво

   У проекті сільського бюджету на 2019 рік  передбачено кошти в сумі 778 700  грн.

В межах цих асигнувань буде забезпечена виплата заробітної плати відповідн


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь