Чудейська громада
Чернівецька область, Чернівецький район

Пояснююча записка

ПОЯСНЮЮЧА   ЗАПИСКА

ДО БЮДЖЕТУ ЧУДЕЙСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Об’єднаної територіальної громади на 2018 рік

 

Бюджет Чудейської сільської ради на 2018 рік складається з доходів 2-ох сіл – Їжівці, Чудей і  пропонується до затвердження в сумі 64 145 400,00 грн. в т.ч. по загальному фонду – 63 135 400,00 грн. по спеціальному фонду –   1 010 00.00 грн.

По видатках місцевий бюджет зведений в сумі 64 145 400,00 грн. в т.ч. по загальному фонду в сумі – 63 135 400,00 грн. та по спеціальному фонду –  1 010 00 грн.  

Обсяг оборотної  касової готівки складає 4 000,00 грн.

 

ДОХОДИ БЮДЖЕТУ

 

Формування доходів бюджету на 2018 рік здійснено з врахуванням внесених змін до Бюджетного кодексу та Податкового кодексу України та інших законодавчих актах.

Доходи сільського бюджету по загальному і спеціальному фондах на 2018 рік визначені в сумі 64 145 400,00 грн. в т.ч. по загальному фонду – 63 135 400,00 грн. та по спеціальному фонду – 1 010 000,00 грн. Обсяг дохідної частини спеціального фонду на 2018 рік затверджено у сумі 1 010 000,00 грн. , у тому числі  власні надходження бюджетних установ (батьківська плата, що надійде за харчування дітей у закладах освіти, батьківська плата за музичну школу ) – 800 000,00 грн. та цільові фонди – 200000,00 грн.

 (самооподаткування), 10000,00 грн. – екологічний податок, та  інші неподаткові надходження.

Заплановано обсяг базової дотації у сумі 9 541 500,00 грн., освітньої субвенції в сумі  31 601 7003,00 грн., додаткової дотації  в сумі 6 300 000,00 грн., медичної субвенції всього 8 192 200,00 грн. в т.ч.  на первинну медицину  в сумі  1 638 400,00 грн. , на вторинну 6 553 800,00 грн.

В розрізі власних доходів затверджено :

 • Податку на доходи фізичних осіб в сумі 4 978 800,00 грн.
 • Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в сумі 320 000,00 грн.
 • Акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами в сумі 270 000,00 грн.
 • Пальне (Акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизної продукції в сумі 8 000,00 грн.
 • Акцизного податку з ввезених на митну територию товарів в сумі 25 000,00 грн.
 • Податок на майно заплановано в сумі 1 833 000 грн. в т.ч. плата за землю  складає 908 000,00 грн., податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки  складає 925 000,00 грн.
 • Єдиний податок складає 908 000,00 грн.
 • Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів в сумі 28 000,00 грн.
 • Плата за надання інших адміністративних послуг в сумі 6 600,00 грн.
 • Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – 26 500,00 грн.
 • Державне мито заплановано в сумі 4 100,00 грн.

ВИДАТКИ     БЮДЖЕТУ

 

     Видатки сільського бюджету Чудейської сільської ради   визначені в розмірі 64 145 400,00 грн. в т.ч. по загальному фонду – 63 135 400,00 грн. та по спеціальному фонду  1 010 000,00 грн.

Впроваджується розмір  мінімальної заробітної плати  з 1 січня 2018 року - у розмірі 3 723,00 грн.

У проекті бюджету 2018 року  збережено принцип соціальної спрямованості, тому видатки спрямовуються у першу чергу на забезпечення потреби в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ, забезпечення продуктами харчування та медикаментами,  проведення розрахунків за електричну енергію, послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків.

Розрахунок видатків  загального фонду сільського бюджету на 2018 рік здійснено з урахуванням заходів з посилення фінансово-бюджетної дисципліни, економного і ефективного витрачання бюджетних коштів.  Разом з тим, при формуванні проекту сільського бюджету було збережено основні пріоритети бюджетної політики,  збережено соціальну направленість бюджету. Витрати на окремі галузі (за функціональною класифікацією видатків) характеризуються наступними показниками.

 

«Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»

     По органах місцевого самоврядування видатки загального фонду передбачено в сумі 3 302 100,00 грн.

     На оплату праці  (2111) затверджено в сумі 2 382 000,00 грн.

     На оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) затверджено видатки в сумі 98 000,00 грн.

     При плануванні видатків дотримано вимогу п.4 ст.77 Бюджетного кодексу України в частині забезпечення асигнуваннями захищених статей бюджету.

 

 «Заклади освіти»

        На утримання установ та здійснення заходів  у галузі освіти з місцевого бюджету сільської ради на 2018 рік заплановано в сумі 49 729 300,00 грн. у т.ч. загальний фонд – 48 929 300 тис.грн. та спеціальний фонд – 800 000,0 тис. грн.

       За рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевому бюджету заплановано видатки в сумі 31 601 700,00 грн. на оплату праці педагогічним працівникам. На фінансуванні сільського бюджету перебуває по коду 1020 - 5 загальноосвітні школи, з них 1 НВК та по коду 1100 - 1 школа естетичного виховання дітей.         

         Загальноосвітні школи

На оплату праці  (2111) затверджено в сумі 31 741 100 грн., в т.ч. на  оплату праці  педагогів (2111), затверджено в сумі 25 903 032,00  грн. на оплату праці  інших працівників шкіл та НВК (2111) затверджено в сумі 5 838 068,00  грн.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) затверджено видатки в сумі 1 394 800 грн., на продукти харчування (КЕКВ 2230) затверджено 1 398 300,00 в т.ч. по спеціальному фонду 300 000,00 грн.

Видатки на оплату енергоносіїв розраховано в повному обсязі з урахуванням заходів по економному та раціональному витрачанню цих послуг у натуральному виразі та з урахуванням очікуваного фактичного споживання за 2017 рік. Видатки за комунальні послуги обраховані згідно тарифів, що діють станом на 01.12.2017 та доведених прогнозних показників на 2018 рік.

Дитячі дошкільні установи

 На фінансуванні сільського бюджету перебуває 2 ДНЗ по  коду 1010.  

На оплату праці  (2111) затверджено в сумі 3000000 грн.

     На оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) затверджено видатки в сумі 305800 грн., на продукти харчування (КЕКВ 2230) затверджено  590 000,00 в т.ч. по спеціальному фонду 320 000,00 грн.

Видатки на оплату енергоносіїв розраховано в повному обсязі з урахуванням заходів по економному та раціональному витрачанню цих послуг у натуральному виразі та з урахуванням очікуваного фактичного споживання за 2017 рік. Видатки за комунальні послуги обраховані згідно тарифів, що діють станом на 01.12.2017 та доведених прогнозних показників на 2018 рік.

      Школа естетичного виховання дітей

По школі естетичного виховання дітей по  коду 1100 , на оплату праці  (2111) затверджено в сумі 2 210 000,00 грн., в т. ч. по спеціальному фонду 147 500,00 грн.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) затверджено видатки в сумі 37800 грн.

 

«Охорона здоров’я»

     Видатки на утримання закладів охорони здоров’я  первинного рівня по коду 2113 та по коду 2112  в сумі 2 154 700,00 грн.

      На утриманні сільського бюджету перебуває 2 амбулаторії сімейної медицини та 2 ФАПи, з штатною чисельністю 46 одиниць.

На оплату праці  (2111) затверджено в сумі 1 200 000,00 грн.

     На оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) затверджено видатки в сумі 209 500,00 грн.

 Заробітна плата  працівникам  медицини  запланована з урахуванням вимог Проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», з дотриманням розмірів мінімальної заробітної плати

 

 

«Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»

      Видатки на соціальний захист населення по коду 3242 на 2018 рік в сільському бюджеті по загальному фонду (по коду КЕКВ 2730)   заплановано 80 000 грн., які будуть спрямовані  на виплату матеріальної допомоги на поховання, допомоги мешканцям села, які   постраждалим внаслідок пожежі, малозабезпеченим мешканцям на прибдання ліків, дітям-інвалідам до свята День Інваліда,  а також дітям з малозабезпечених сімей.

 

«Культура і мистецтво»

      По установах культури видатки на 2018 рік заплановані в сумі 890 100,00 грн. в т.ч 594 600,00 грн. по Будинкам культури по коду 4060, та 295500 грн.  по Бібліотекам по коду 4030.

     На оплату праці  (2111) затверджено по Будинкам культури в сумі 440 400,00 грн.

     На оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) затверджено видатки в сумі 42 500,00 грн.

     По Бібліотекам на оплату праці  (2111) затверджено в сумі 217 000,00 грн.

     На оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) затверджено видатки в сумі 16 800,00 грн.

      Будинки культури та бібліотеки, забезпечені коштами на заробітну плату з нарахуваннями в повному обсязі.

 

  «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони»

      На забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони по коду 8130 видатки на 2018 рік заплановані в сумі 670 900,00 грн.

     На оплату праці (2111)   затверджено в сумі  399 600,00 грн.

     На оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) затверджено видатки в сумі 28 000,00 грн.

     Пожежна охорона забезпечена коштами на заробітну плату з нарахуваннями в повному обсязі.

 

 «Резервний фонд»

 Створено по коду 8700. резервний фонд в сумі 250 000 грн.

 

«Утримання та розвиток транспортної інфраструктури»

В сільському бюджеті на 2018 рік по загальному фонду  по коду 7440 передбачено кошти в сумі 40200 грн.

 

«Організація благоустрою населених пунктів»

       В сільському бюджеті на 2018 рік по загальному фонду на благоустрій села по коду 6030 передбачено кошти в сумі  57 600 грн.

 

                    Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

  Передбачено з надходжень плати за самооподаткування  громадян передати: 47600 грн. на придбання  палива, 102400 грн.  на вивезення сміття та обваловку сміттезвалища, 60000 на оплату електроенергії села.

                  

Міжбюджетні трансферти до районного бюджету

Обсяг міжбюджетних трансфертів, що передаються до районного бюджету  визначено в сумі  6 760 500,00 тис. грн., з них – 6 553 800,00 тис.грн. медична субвенція на вторинний рівень медицини на 2018 рік, та 206 700,0 тис.грн. – інші субвенції (на утримання територіального центру).

Проект сільського бюджету збалансовано та пропонується до розгляду  бездефіцитним.Показники проекту бюджету забезпечують у межах фінансового ресурсу проведення розрахунків за соціально-захищеними статтями видатків, враховують необхідні поточні видатки для           функціонування бюджетних установ, об’єктів соціального значення,  заходи на виконання сільських програм.

 

 

Спеціаліст  фінансово-

бухгалтерського відділу                                                               Д.Т.Даскалюк

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь