A A A K K K
для людей із порушенням зору
Чудейська громада
Чернівецька область, Чернівецький район

Рішення виконкому №89 від 21.08.2019 р. Про утворення та затвердження складу комісії для формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування субвенції з державного бюджету місцевому бюджету Чудейської ОТГ на проектні, будівельно-ремонтні робо

Дата: 08.09.2019 17:30
Кількість переглядів: 325

Фото без опису

Україна

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЧУДЕЙСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

СТОРОЖИНЕЦЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 89

 

21 серпня  2019 року                                                                     село  Чудей

 

 

Про утворення та затвердження складу комісії

для формування пропозицій стосовно потреби

щодо спрямування субвенції з державного

бюджету місцевому бюджету Чудейської ОТГ

 на проектні, будівельно-ремонтні роботи,

придбання житла та приміщень для розвитку

сімейних та інших форм виховання, наближених

до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт,

дітей, позбавлених батьківського піклування,

осіб з їх числа у 2019 році

 

 

         Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 №877 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа», зі змінами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 №616,

 

В И Р І Ш И В :

 

1. Утворити та затвердити склад комісії для формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування субвенції з державного бюджету місцевому бюджету Чудейської ОТГ на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, у 2019 році, що додається.

2. Затвердити Положення про комісію для формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування субвенції з державного бюджету місцевому бюджету Чудейської ОТГ на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, у 2019 році, що додається.

3. Секретарю виконавчого комітету Мотреску Р.А. забезпечити опублікування даного рішення на офіційному веб-сайті Чудейської сільської ради.

4. Надіслати копію даного рішення до Служби у справах дітей Сторожинецької РДА.

5.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови з питань діяльності виконавчих органів ради Падурі В.М.

 

 

 

Сільський голова                                                          Піцул А.Д.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

Затверджено

Рішення виконавчого комітету

Чудейської сільської ради

від 21.08.2019 року № 89

 

СКЛАД

комісії для формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування субвенції з державного бюджету Сторожинецькій міській раді на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа у 2019 році

                                           Голова комісії:
 
Падурі                                           -
заступника голови з питань діяльності Василь Миколайович                        виконавчих органів ради

 
                                          Заступник голови комісії:

 

Косован                                               - начальник Служби у справах дітей

Наталя Миколаївна                              Сторожинецької РДА (за згодою)
 

Секретар комісії:
 

Мотреску Ромена Андрянівна     - секретар виконкому 


Члени комісії:

Бурла Валерія Дмитрівна – головний бухгалтер сільської ради

Кіфу Олена Костянтинівна - провідний спеціаліст відділу освіти, сім'ї, молоді та спорту

Биндю Артур Георгійович – начальник відділу з питань земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього середовища

в.о. старости Лук'ян Ніна Іллівна  -  в.о. старости с. Їжівці

Влад Світлана Олексіївна – соціальний працівник сільської ради

Лук'ян Регіна Дмитрівна – соціальний працівник старостинського округу с. Їжівці

Секретар виконкому                            Р.А. Мотреску

 

Додаток 2

Затверджено

Рішення виконавчого комітету

Чудейської сільської ради

від 21.08.2019 року № 89

 

Положення

про комісію для формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування субвенції з державного бюджету Сторожинецькій міській раді на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа у 2019 році

 

 1. Це положення визначає порядок організації та діяльності комісії для формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування субвенції з державного бюджету Чудейській сільській раді на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа у 2019 році (далі - Комісія).
 2. Комісія є консультативно-дорадчим органом, який утворюється рішенням виконавчого комітету Чудейської сільської ради.
 3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Сімейним, Житловим та Цивільним кодексами України, Законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Порядком та умовами надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року № 877 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 року № 616) (Далі – Порядок та умови), іншими нормативно-правовими, а також цим Положенням.
 4. Основними завданнями Комісії є:
  1. Формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування субвенції за напрямами, визначеними пунктом 4 Порядку та умов.
  2. Визначення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (далі - діти), яким буде придбано житло або призначено грошову компенсацію.
 5. До повноважень Комісії належить:
  1. Формування потреби щодо спрямування субвенції за напрямами, передбаченими пунктом 4 Порядку та умов і підготовка відповідних пропозицій.
  2. Уточнення пропозицій стосовно напрямів та об’єктів, на які буде спрямовано субвенцію.
  3. Перевірка наявності у дитини статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа.
  4. Перевірка наявності документів про перебування дитини на квартирному обліку.
  5. Перевірка наявності у дитини майнових прав на нерухоме майно або відчуження такого майна протягом останніх п’яти років.
  6. З’ясування можливості/неможливості вселення дитини у приміщення, що зберігалося за нею.
  7. Перевірка наявності рецензованого звіту про оцінку майна (акта оцінки майна), складеного відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оцінку діяльності в Україні».
  8. Визначення дитини, якій буде придбано житло або призначено грошову компенсацію.
 6. Комісія має право одержувати в установленому порядку від громадських організацій необхідну інформацію з питань, що належить до її компетенції.
 7. На засідання Комісії можуть запрошуватися представники підприємств, установ, організацій, діти та законні їх представники, відносно яких вирішуються питання.
 8. Персональний склад Комісії затверджується рішенням виконавчого органу Чудейської сільської ради. У разі відсутності члена комісії участь у засіданнях його представляє особа, яка виконує його обов’язки.
 9. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться у разі потреби, за рішенням голови комісії.
 10. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним голосом є голос головуючого на засіданні.
 11. Очолює Комісію заступник сільського голови Чудейської сільської ради відповідно до розподілу обов’язків.

Заступником голови Комісії являється начальник Служби у справах дітей Сторожинецької райдержадміністрації.

 1. Засідання комісії веде голова Комісії, а у разі відсутності голови – його заступник.
 2. Члени Комісії мають право:

- ознайомлюватись з матеріалами, поданими на її розгляд;

- порушувати клопотання, висловлювати міркування з питань, які розглядаються;

- брати участь у прийнятті рішень шляхом голосування.

 

 

 

 

 

14.      Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписується всіма членами Комісії та подається Чудейській сільській раді для затвердження в установленому законодавством порядку не пізніше ніж через 10 календарних днів з дня його прийняття.

15.      Рішення щодо визначення відповідних об’єктів та заходів приймаються та оформлюються відповідно до пункту 5 цього положення у термін до 15 серпня бюджетного року.

 

 

 

Секретар виконкому                            Р.А. Мотреску

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь