Чудейська громада
Чернівецька область, Чернівецький район

Рішення виконкому №126 від 10.12.2019 року Про проєкт сільського бюджету на 2020 рік та прогноз сільського бюджету на 2021-2022 роки

Дата: 17.12.2019 16:18
Кількість переглядів: 313

                                                        Фото без опису                                       

УКРАЇНА

ВИКОНКОМ ЧУДЕЙСЬКОЇ СІЛЬСЬКОІ РАДИ

СТОРОЖИНЕЦКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ   №  126

 

10 грудня  2019 року                                                                            с. Чудей

 

Про проєкт сільського бюджету на 2020 рік

та прогноз сільського бюджету на 2021-2022 роки

 

 

       Відповідно до підпункту 1 пункту статті 28 та підпункту 1 пункту 2 ст. 28, 29, 52 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, норм Бюджетного кодексу України, виконавчий комітет сільської ради,

                                       

                                                 Вирішив:

 

1. Схвалити проект сільського бюджету на 2020 рік, що додається.

2. Схвалити прогноз сільського бюджету на 2021-2022 роки, що додається.

3. Фінансово-бухгалтерському відділу Чудейської сільської ради спільно з постійною комісією сільської ради з питань бюджету, освіти, охорони здоров’я, культури, торгівлі  та  соціального розвитку, відділами Чудейської сільської ради, керівниками бюджетних установ опрацювати проект сільського бюджету на 2020 рік, прогноз 2021-2022 років та внести на розгляд сільської ради.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського голови Падурі В.М., фінансово-бухгалтерський відділ Чудейської сільської ради та постійну комісію сільської ради з питань бюджету, освіти, охорони здоров’я, культури, торгівлі  та  соціального розвитку 

 

 

Сільський голова                                                                 Піцул А.Д.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1

до рішення виконкому сільської ради

від 10 грудня 2019 року № 126

 

                        Про  проект сільського бюджету  на 2020 рік

 

24516000000

(код бюджету)

 

 

 

 

                  Керуючись Бюджетним кодексом України , статтею 26 і статтею 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

СІЛЬСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

 

             1. Визначити на 2020 рік:

     - доходи сільського бюджету у сумі 73 954 900,00  грн., у тому числі доходи загального фонду –  71 312 800,00  грн., доходи спеціального фонду – 2 642 100,00 грн., згідно з додатком № 1 до цього рішення;

     - видатки сільського бюджету у сумі 73 945 900,00  грн., у тому числі видатки загального фонду –  71 289 900,00  грн., видатки спеціального фонду – 2 665 000,00 грн.;

      -профіцит за загальним фондом сільського бюджету у сумі 22 900 грн., згідно з додатком 2 до цього рішення;

     - дефіцит за спеціальним фондом сільського бюджету у сумі 22 900 грн. згідно з додатком 2 до цього рішення;

    - оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі
4 000,00 грн., що становить 0,006  відсотків видатків загального фонду с
ільського бюджету, визначених цим пунктом;

   - резервний фонд сільського бюджету у розмірі 100 000,00 грн., що становить 0,1 відсотків видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом;

              2. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів сільського бюджету  на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами видатків згідно з додатком № 3 до цього рішення.

             3. Затвердити міжбюджетні трансферти на 2020 рік згідно з додатком 4 до цього рішення

          1)Відповідно до частини 10 статті 23 Бюджетного кодексу України, надати право виконкому сільської ради,  сільському голови  у міжсесійний період  приймати рішення, розпорядження щодо збільшення (зменшення) обсягу дохідної та видаткової частин сільського бюджету в разі надання, збільшення (зменшення)  обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України та інших місцевих бюджетів, з послідуючим внесенням змін до рішення про сільський бюджет , шляхом подачі на затвердження на черговій сесії сільської ради.

            4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку згідно з додатком 5 до цього рішення.

            5. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих програм у 2020 році у сумі 1 248 200,00 грн.  згідно з додатком 6 до цього рішення.

            6. Затвердити відомчу класифікацію видатків сільського бюджету на 2020 рік згідно з додатком 7 до цього рішення.

            7. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2020 рік:

         1) до доходів загального фонду сільського бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, статтею 432 Прикінцевих та Перехідних положень Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтею 97 Бюджетного кодексу України, (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

         2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом статтею 72 Бюджетного кодексу України;

           8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2020 рік:

          1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691 Бюджетного кодексу України , статтею 71 Бюджетного кодексу України, а також надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2020 рік»;

          2) У частині фінансування є надходження, визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України.

           9. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду сільського бюджету згідно   статті 691 та частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71, статтями 89, 91 Бюджетного кодексу України.

          10. З метою дотримання збалансованості сільського бюджету Чудейської сільської ради не надавати підприємствам, установам і організаціям пільг зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), що зараховуються до сільського бюджету Чудейської об’єднаної громади.

 

           11. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- забезпечення продуктами харчування;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам.

          12. Надати право Чудейському сільському голові в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, відповідно до ст. 16 Бюджетного кодексу України.

          13. Відповідно до статей 43 і 73 Бюджетного кодексу України надати право Чудейському сільському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів сільського  бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

          14. Відповідно до частини другої статті 78 Бюджетного кодексу України надати право комунальному некомерційному підприємству «Чудейська амбулаторія загальної практики сімейної медицини», засновником якого є Чудейська сільська рада, на обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень установами банків державного сектору у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

          15. Головному  розпоряднику коштів сільського бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

        1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

        2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

       3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

       здійснення публічного представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

       оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

       4) забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

       5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо;

        6) затвердження обґрунтованих лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, затверджених на 2020 рік.

        16. Відповідно до частини 8 статті 23 Бюджетного кодексу України, надати право виконавчому комітету Чудейської сільської ради, у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів, приймати рішення щодо перерозподілу видатків бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) погодженим постійною комісією комісію  з  питань  бюджету, освіти, охорони здоров’я, культури, торгівлі  та  соціального розвитку.

       17. Рішення набуває чинності з 1 січня 2020 року і діє до 31 грудня 2020 року.

       18.  Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

       19. Відповідно до частини 4 статті 28 Бюджетного кодексу України здійснити опублікування цього рішення у місцевих засобах масової інформації.

       20. Доручити голові  Чудейської сільської ради укладати та підписувати договори на передачу коштів (міжбюджетних трансфертів) між сільським та іншими бюджетами на підставі прийнятих рішень сільської ради.

       21. Установити, що у тих  випадках, коли виконавчий  комітет, структурні підрозділи  або депутати сільської ради вносять до сільської ради пропозиції щодо виділення додаткових асигнувань з сільського бюджету, вони повинні одночасно подавати пропозиції, спрямовані на відповідне поповнення доходів або скорочення інших видатків сільського бюджету.

       22. Надати співфінансування Сторожинецькому районному бюджету на утримання Територіального центру протягом 2020 року.

        23. Фінансування Програми підтримки Комунальноого некомерційного підприємства «Чудейська амбулаторія загальної практики сімейної медицини» на 2020 рік здійснювати після її затвердження сесією сільської ради.

        24. Доручити виконавчому  у місячний термін розробити порядок складання та затвердження  фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Чудейська амбулаторія загальної практики сімейної медицини» і контролю за його виконанням.

        25. Контроль за виконанням рішення покласти на фінансово-бухгалтерський відділ Чудейської сільської ради та постійну  комісію  з  питань  бюджету, освіти, охорони здоров’я, культури, торгівлі  та  соціального розвитку.

 СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА                            А.Д.ПІЦУЛ

                                                     


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь