A A A K K K
для людей із порушенням зору
Чудейська громада
Чернівецька область, Чернівецький район

Додаток №2 до рішення виконкому від 10 грудня 2019 року № 126

Дата: 17.12.2019 16:21
Кількість переглядів: 299

Додаток №2

до рішення виконкому

від 10 грудня 2019 року № 126

 

 

ПРОГНОЗ
сільського бюджету Чудейської об’єднаної територіальної громади

на 2021 - 2022 роки

 

1. Загальна частина

Прогноз сільського бюджету на 2021 та 2022 роки (далі – Прогноз) розроблено на основі положень Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, з урахуванням прогнозних показників економічного і соціального розвитку України на 2021 та 2022 роки, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555 зі змінами, Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»,  з метою створення дієвого механізму управління бюджетним процесом, встановлення зв’язку між стратегічними цілями та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики .

Прогноз бюджету на 2021 та 2022 роки визначає основні напрями дій в середньостроковій перспективі, які сприятимуть досягненню довгострокових стратегічних цілей.

 

           2. Індикативні прогнозні показники сільського бюджету на 2021 та 2022 роки

Прогноз бюджету на 2021 та 2022 роки включає індикативні прогнозні показники  сільського бюджету за основними видами доходів, фінансування, видатків за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних проектів, взаємовідносин  сільського та інших місцевих бюджетів.

На середньострокову перспективу основними завданнями бюджету є:

1) здійснення подальших кроків в напрямі впровадження реформ та підвищення рівня самостійності органів місцевого самоврядування шляхом підвищення фінансової спроможності бюджету сільської ради та  забезпечення на цій основі підвищення рівня життя мешканців громади і економічного розвитку громади;;

2) підвищення ефективності управління бюджетними коштами, здійснення оптимізації витрат шляхом виключення непріоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань розпорядника коштів та подальшої оптимізації бюджетних програм;

3) дотримання жорсткої фінансової дисципліни, підвищення рівня прозорості та раціональності бюджетного процесу;

4) вжиття заходів з фінансування у 2020 та наступних двох бюджетних періодах інвестиційних проектів, видатки на які будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку сільського бюджету;

   5) посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету;

   6) використання фінансових ресурсів таким чином, щоб отримати максимальний економічний ефект і вирішити найбільш нагальні та важливі завдання.

7) активізація підприємницького потенціалу , зниження частки тіньової економіки для підвищення податкоспроможності (насамперед, легалізація виплати заробітної плати)

8) забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ та виконання заходів, передбачених місцевими бюджетними програмами;

9) запровадження ефективних заходів з енергозбереження в бюджетних установах і закладах;

10) визначення та виконання завдань соціально-економічного розвитку ОТГ з врахуванням їх пріоритетності;

6)забезпечення фінансування інвестиційних проектів (програм), насамперед з високим ступенем будівельної готовності. 

 

Прогнозний обсяг фінансового ресурсу сільського бюджету на 2021 та 2022 роки сформовано з урахуванням основних прогнозних макропоказників економічного та соціального розвитку України, а також із застосуванням норм чинних Бюджетного та Податкового  кодексів України та показників, надісланих Міністерством фінансів України листами від 05.09.2019 №05110-14-6/22263 та від 20.11.2019 №05110-14-6/29899:

 

 (%)

Прогноз за базовим сценарієм

2021 рік

2022 рік

Індекс споживчих цін (грудень до грудня

попереднього року)

105,7

105,3

Індекс цін виробників (грудень до грудня

попереднього року)

108,0

106,1

 

 

Під час розрахунку враховано такі соціальні стандарти:

 

1. Мінімальна заробітна плата:

з січня 2021 року – 5 003 гривні;

з січня 2022 року – 5 290 гривень.

 

2. Посадовий оклад працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:

з січня 2021 року – 2 270 гривень;

з січня 2022 року – 2 445 гривень.

 

 

 

 

 

Індикативні прогнозні показники сільського бюджету

Чудейської сільської ради на 2021 та 2022 роки

     (тис.грн.)     

Назва показника

Прогноз                              на 2021 рік

Прогноз                               на 2022 рік

ДОХОДИ (без міжбюджетних трансфертів)

13318,6

14353,6

у тому числі:

 

 

Загальний фонд

10530,5

11429,3

Податок на доходи фізичних осіб

7013

7700,0

Рентна плата та плата за використання природних ресурсів

           380,0

380,0

Внутрішні податки на товари та послуги

180,0

180,0

Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

180,0

180,0

Місцеві податки

2957,5

3169,3

Податок на нерухоме майно

220,0

230,0

Земельний податок

1360,0

1400,0

Єдиний податок

1310,0

1466,8

Адміністративні штрафи

12,0

12,0

Плата за надання адміністративних послуг

10,0

10,0

Державне мито

0,5

0,5

Інші надходження

45,0

50,0

Спеціальний фонд

2788,1 

2924,3

Екологічний податок

4,0

4,0

Власні надходження бюджетних установ

2559,1

2695.3

Цільовий фонд

225,0

225,0

ВИДАТКИ

78381,6

84725,9

у тому числі:

 

 

Утримання апарату

5649,4

5933,7

Освіта

69447,6

75794,9

Охорона здоров'я

100,0

100,0

Культура і мистецтво

1005,5

1071,1

Соціальний захист та соціальне забезпечення

100,0

100,0

Фізична культура і спорт

5,0

5,0

Природоохоронні заходи

304,0

104,0

Інші видатки

1770,1

1617,2

 

3. Пріоритетні завдання, перелік заходів, які необхідно здійснити, та результати, яких планується досягти в рамках реалізації бюджетної політики

3.1 Наповнення сільського бюджету у 2021-2022 роках

Прогноз доходів сільського бюджету на 2021 та 2022 роки розроблено з урахуванням норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів із врахуванням децентралізації та поліпшення умов ведення бізнесу.

Пріоритетні напрями розвитку бюджетоутворюючих галузей громади та основні завдання щодо активізації підприємницької діяльності:

- подальше усунення перешкод для розвитку підприємництва;

- поліпшення бізнес-клімату, створення сприятливих умов для стабільної та ефективної роботи суб’єктів підприємництва.

Заходи та інструменти підвищення рівня прозорості процесу оподаткування та рівня фіскальної й організаційної діяльності відповідних служб:

- забезпечення дотримання принципів державної регуляторної політики, зокрема прозорості та врахування громадської думки, під час підготовки, прийняття і перегляду законодавства з оподаткування;

- забезпечення проведення масово-роз’яснювальної роботи серед населення щодо соціального значення легалізації праці та заробітної плати, обов’язкового декларування доходів та сплати податків. 

 

При прогнозуванні дохідної частини сільського бюджету на 2021-2022 рр. було враховано фактичні надходження за 2018 років, очікуваного виконання за 2019 рік та прогнозних показників на 2020 рік;

Фактори впливу на збільшення/зменшення надходжень платежів до бюджету:

-  ріст середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника;

- ріст фонду оплати праці працівників (штатних та нештатних), зайнятих економічною діяльністю;

- ріст мінімальної заробітної плати.

 

3.2 Використання бюджетних коштів в основних сферах діяльності

Прогноз видатків сільського бюджету на 2021 та 2022 роки розроблено з урахуванням інфляційної динаміки, забезпечення економічно обґрунтованого підвищення мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки; збільшення видатків бюджетних установ на оплату комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням прогнозного індексу цін виробників.

Разом з тим, надзвичайно важливим у цьому періоді має стати підтримка економічного зростання, оновлення закладів бюджетної сфери та соціальної інфраструктури, стимулювання переходу до інноваційно-інвестиційної моделі розвитку, реалізація державних структурних реформ у бюджетній сфері та економіці, зокрема, у медицині, освіті, житлово-комунальному господарстві.

Одним з основних завдань бюджетної політики на 2021-2022 роки в умовах реформування бюджетної сфери є забезпечення упорядкування та оптимізації місцевих цільових програм шляхом концентрації бюджетних видатків на пріоритетних напрямах розвитку економіки та соціальної сфери, недопущення необґрунтованого збільшення чисельності працівників бюджетної сфери, забезпечення дотримання вимог чинного бюджетного законодавства учасниками бюджетного процесу на всіх його стадіях.

Тому, фінансування бюджетних витрат на період до 2022 року здійснюватиметься в рамках жорсткої економії бюджетних коштів. В цих умовах визначальним стане підвищення ефективності видатків, що відбуватиметься на основі визначення їх пріоритетності та оцінки ступеня досягнення очікуваних результатів.

За видами діяльності головними завданнями бюджетної політики будуть такі:

 

Органи місцевого самоврядування

 

Пріоритетним завданням є належне фінансове забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування для здійснення ними повноважень, визначених Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами.

В рамках цієї галузі з сільського бюджету фінансуватиметься  2 бюджетних установи з загальною штатною чисельністю 30,25 одиниці.

У 2021 та 2022 роках передбачається здійснити заходи щодо:

-   організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності виконавчих органів сільської ради;

- забезпечення повноцінного виконання повноважень сільської ради згідно з чинним законодавством.

 

Освіта

 

В умовах розробки на державному рівні подальших кроків реформування галузі освіти та запровадження на місцевому рівні системи її модернізації пріоритетними завданнями розвитку галузі на 2021 – 2022 роки залишаються:

-    забезпечення стабільного функціонування галузі;

-  посилення відповідальності навчальних закладів за якість надання освітніх послуг;

 - розвиток і підтримка системи роботи з обдарованою і талановитою молоддю, різнобічний розвиток індивідуальності дитини, її задатків і здібностей;

- створення належних умов для здобуття високоякісної освіти дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та дітьми, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, соціальної адаптації;

В рамках цієї галузі з сільського бюджету фінансуватиметься  8 бюджетних закладів в т.ч. 5 загальноосвітніх шкіл в т.ч. 1 НВК, 2 дошкільні навчальні заклади і 1 садочок при НВК, 1 школа мистецтв з загальною штатною чисельністю 403 одиниці. Послуги з надання середньої освіти отримають 1731 учнів, у дошкільних навчальних закладах, включаючи садочок при НВК  виховуватимуться, 313 вихованців,у  школі мистецтв  займатимуться 135 дітей.

        Основними результатами, яких планується досягти, є:

 - збільшення рівня охоплення дітей дошкільною освітою;

 - 100-відсоткове охоплення дітей повною загальною середньою освітою;

 - підвищення рівня забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними комп'ютерними комплексами; підключення загальноосвітніх навчальних закладів до мережі Інтернет

 

Охорона здоров’я

 

У  рамках реформи фінансування медичної галузі  з сільського бюджету  здійснюватиметься фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства, що є власністю Чудейської об’єднаної територіальної громади , до складу якої входять три установи з штатною чисельністю 48 одиниць. Основним напрямком підтримки комунального некомерційного підприємства передбачається співфінансування оплати пільгових ліків, покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв та інші видатки. 

 

Пріоритетами розвитку галузі є забезпечення населення високоякісними і доступними медичними послугами, профілактика та раннє виявлення захворювань, створення сприятливих умов життєдіяльності людини, для чого передбачається здійснити наступні заходи:

- створення умов для переходу в перспективі до загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування;

- удосконалення механізмів управління та фінансування охорони здоров’я, системи кадрового забезпечення галузі, системи управління якістю медичної допомоги та системи моніторингу індикаторів якості;

- формування системи моніторингу задоволеності пацієнтів якістю медичного обслуговування;

- здійснення поступового переходу до розподілу коштів у галузі охорони здоров’я за принципом оплати надання послуг, а не за принципом утримання медичних закладів;

- забезпечення виконання державних і місцевих програм, спрямованих на поліпшення показників здоров’я населення;

- удосконалення процесу управління на основі подальшого розвитку інформаційного середовища системи охорони здоров’я.

Основні результати, яких планується досягти:

- підвищення рівня медичного обслуговування населення;

- запровадження нових підходів до організації роботи закладів охорони здоров’я та їх фінансового забезпечення;

- подальший розвиток системи медичного обслуговування населення та реформування системи охорони здоров’я;

- зниження рівнів загальної захворюваності населення;

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

 

Пріоритетними напрямками у галузі є підтримка та соціальний захист осіб, які опинились у складних життєвих обставинах,  та інших пільгових категорій громадян.

У 2021 та 2022 роках передбачається виконання таких завдань:

- надання адресної соціальної та матеріальної допомоги населенню ОТГ, фінансова допомога дітей-інвалідів, а також інших категорій соціально незахищених верств населення;

Основні результати, яких планується досягти:

підвищення рівня соціального захисту найбільш соціально незахищених верств населення та ефективності використання бюджетних коштів соціального спрямування.

 

Культура і мистецтво

 

В рамках цієї галузі з сільського бюджету фінансується  6  закладів  культури з штатною чисельністю 9,75 одиниць. Зазначеними закладами надаватимуться послуги із забезпечення інформування і задоволення творчих потреб громадян, їх естетичного виховання, розвитку та  духовного збагачення, залучення населення до надбань національної  і світової історико-культурної спадщини..

У 2021 та 2022 роках передбачається здійснення таких заходів:

 - забезпечення реалізації на території громади державної політики у сфері культури та туризму;

- створення умов для забезпечення функціонування закладів культури і мистецтва громади, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення інфраструктури галузі культури, забезпечення поповнення бібліотечних фондів;

-   забезпечення якісно нового змісту роботи бібліотек, клубних закладів;

- створення умов для розвитку самодіяльної народної творчості, збереження та розвиток нематеріальної культурної спадщини, національних культурних традицій;

- патріотичне виховання молоді та формування почуття національної єдності;

- охорона та збереження культурної спадщини;

Передбачається виконання таких завдань:

- зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури;

- проведення місцевих конкурсів, фестивалів, виставок для учнів та викладачів школи естетичного виховання дітей;

Результативні показники, яких планується досягти:

- збільшення чисельності читачів, обсягу примірників бібліотечного фонду та книговидач;

- забезпечення проведення культурно-освітніх та мистецьких заходів на належному рівні, збільшення їх кількості та якості.

 

Фізична культура і спорт

 

Пріоритетами розвитку у цій сфері є всебічне фізичне виховання та становлення здорової нації.

У 2021 та 2022 роках передбачається здійснення таких заходів:

- підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та масовим спортом, удосконалення механізму утворення та утримання мережі сучасних спортивних споруд;

- створення стимулів для здорового способу життя шляхом розвитку інфраструктури для занять спортом та активного відпочинку;

- розширення можливостей та активізація участі молоді в життєдіяльності територіальної громади;

          - активне просування, всебічна підтримка та захист традиційних сімейних цінностей;

- популяризація здорового способу життя та подолання суспільної байдужості до здоров’я населення;

- розбудова спортивної інфраструктури, у тому числі будівництво та модернізація спортивних споруд;

 - надання якісних фізкультурно-спортивних послуг;

Основними результатами, яких планується досягти, є:

 - забезпечення належних умов для організації навчально-тренувального процесу з метою збільшення показників підготовки спортсменів громади;

- підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та масовим спортом, зміцнення здоров'я нації та попередження захворювань.

 

 

Житлово-комунальне господарство

 

Пріоритетними завданнями реформування житлово-комунального господарства є підвищення якості житлово-комунальних послуг для всіх верств населення.

 У 2021 та  2022 роках передбачається здійснити такі заходи:

- проведення робіт з розширення території збору сміття;

- покращення експлуатації сміттезвалищ;

- добудова мережі вуличного освітлення;

Очікувані результати, яких планується досягти:

  • покращення благоустрою населених пунктів громади;  

 

 

Охорона навколишнього природного середовища

 

Пріоритетними завданнями діяльності у сфері охорони навколишнього природного середовища є забезпечення охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів.

За рахунок екологічного податку та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності, а також інших надходжень згідно чинного законодавства у 2021 та 2022 роках здійснюватимуться заходи, які направлені на охорону та раціональне використання природних ресурсів, зменшення шкідливого впливу забруднюючих речовин та відходів на довкілля і здоров’я людей та іншу діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища.

 

Дорожня інфраструктура

 

Пріоритетами розвитку дорожньої інфраструктури у прогнозованому періоді є поліпшення технічного стану наявних доріг загального користування місцевого значення та доріг комунальної власності у населених пунктах громади.

У 2021 та  2022 роках передбачається здійснити такі заходи:

         - ремонт і утримання автомобільних доріг місцевого значення, що знаходяться в комунальній власності  громади;          

Основні результати, яких планується досягти, є:

- поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг, створення належної інфраструктури;

- зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод.

 

Виконання інвестиційних програм (проектів)

 

               Пропонується співфінансування інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися у 2021 та 2022 роках за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку:

- співфінансування об’єктів будівництва та реконструкції;

- виготовлення проектно-кошторисної документації на об’єкти будівництва та реконструкції, фінансування яких буде здійснюватись у наступні роки.

               Обсяг коштів на співфінансування об’єктів у 2021-2022 роках буде прогнозуватись із врахуванням ресурсу Державного фонду регіонального розвитку у проекті державного бюджету на відповідні роки.

 

4. Міжбюджетні відносини

Пріоритетом бюджетної політики у 2021 та 2022 роках стане реформування міжбюджетних відносин з метою запровадження середньострокового бюджетного планування та  підвищення ефективності використання бюджетних коштів.

 

Начальник фінансово-бухгалтерського відділу                           Бурла В.Д.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь