Чудейська громада
Чернівецька область, Чернівецький район

Рішення виконкому №57 від 26.08.2020 року Про опіку та піклування над повнолітніми особами Чудейської ОТГ, які потребують допомоги щодо забезпечення їх прав та інтересів

Дата: 18.09.2020 14:13
Кількість переглядів: 1861

Фото без опису

УКРАЇНА

Чудейська сільська рада

Сторожинецького району

Чернівецької області

Виконавчий комітет

 

 Рішення 

 

від 26 серпня 2020 року                                                                                       № 57

 

 

Про опіку та піклування над повнолітніми особами Чудейської ОТГ, які потребують допомоги щодо забезпечення їх прав та інтересів

 

 

 

 

 

 

 

Заслухавши інформацію голови Чудейської сільської ради Піцула А.Д., відповідно до Конституції України, Цивільного, Сімейного та Цивільного процесуального кодексів України, беручи до уваги Правила опіки та піклування, затверджені спільним  наказом Державного комітету України у справах сім'ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров'я України і Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 N 34/166/131/88, з метою захисту прав та інтересів повнолітніх осіб, які потребують опіки (піклування), керуючись пп. 4 п. б ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет сільської ради:

 

ВИРІШИВ:

 

1. Затвердити Положення про опіку та піклування над повнолітніми особами Чудейської ОТГ, які потребують допомоги щодо забезпечення їх прав та інтересів, що додається (додаток 1).

2. Створити при органі опіки та піклування у с. Чудей опікунську раду.

3. Затвердити Положення про опікунську раду при органі опіки та піклування у с. Чудей, що додається (додаток 2).

4. Затвердити склад опікунської ради при органі опіки та піклування у с. Чудей, що додається (додаток 3).

5. Керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету Мотреску Р.А.:

5.1. Подати на затвердження на черговому засіданні виконкому посадову інструкцію головного спеціаліста відділу соціального захисту населення та служби у справах дітей Попеску І.Д;

5.2. Внести зміни до посадових інструкцій начальника відділу з питань земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього середовища Биндю А.Г.,  соціальних працівників Влад С.О. та Лук'ян Р.Д.

6. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконкому від 22 січня 2018 року №02 «Про затвердження положення опікунську раду при виконавчому комітеті Чудейської сільської ради та складу опікунської ради».

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Падурі В.М.

 

Сільський голова                                                  А.Д.Піцул

 

 

Додаток 1

до рішення виконкому

№ 57 від 26.08.2020 року

 

Положення

про опіку та піклування над повнолітніми особами Чудейської ОТГ,

які потребують допомоги щодо забезпечення їх прав та інтересів

 

1. Загальні положення

1.1. Це Положення про опіку та піклування над повнолітніми особами с. Чудей, які потребують допомоги щодо забезпечення їх прав та інтересів (далі за текстом – Положення) розроблене на підставі Цивільного, Цивільного процесуального та Сімейного кодексів України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про соціальні послуги», «Про свободу пересування та вільний вибір проживання в Україні», «Про Державний реєстр виборців», «Про захист персональних даних» і Правил опіки та піклування, затверджених наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.051999 № 34/166/131/88.

1.2. Опіка та піклування встановлюється з метою забезпечення особистих немайнових і майнових прав та інтересів повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки.

1.3. Завданням цього Положення є врегулювання деяких питань опіки та піклування над повнолітніми особами у Чудейської ОТГ, а саме: координація діяльності щодо опіки та піклування, захисту прав повнолітніх фізичних осіб, які потребують опіки та піклування, та розмежування повноважень у прийнятті рішень, безпосередньому веденні справ між виконавчими органами Чудейської  ОТГ.

1.4. Опіка встановлюється над громадянами, визнаними судом недієздатними внаслідок  психічних захворювань. Над громадянами, визнаними судом обмежено дієздатними внаслідок зловживання спиртними напоями або наркотичними засобами, встановлюється піклування. Помічники повнолітнім дієздатним особам, які за станом здоров'я не можуть самостійно захищати свої права і виконувати свої обов'язки, можуть бути призначені лише на їх прохання.

1.5. Опіка або піклування встановлюються за місцем проживання фізичної особи, яка потребує опіки чи піклування, або за місцем проживання опікуна чи піклувальника.

1.6. Головою органу опіки та піклування є сільський голова.

 

2. Орган опіки та піклування

2.1. Органом опіки та піклування, який приймає рішення щодо захисту особистих немайнових і майнових прав та інтересів недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена внаслідок зловживання спиртними напоями або наркотичними засобами, повнолітніх осіб, які за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права та виконувати свої обов'язки, є виконавчий комітет Чудейської сільської ради.

2.2. Орган опіки та піклування здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства.

2.3. Безпосереднє ведення справ щодо опіки і піклування у межах компетенції та повноважень, визначених цим Положенням, покладається на:

2.3.1. Головного спеціаліста соціального захисту населення та захисту прав дітей щодо:

- встановлення опіки над недієздатними особами;

- встановлення піклування над обмежено дієздатними особами;

- реєстрації помічників дієздатних фізичних осіб, які за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права та виконувати свої обов'язки;

- забезпечення догляду, надання соціально-побутового та медичного обслуговування громадянам похилого віку, інвалідам і дітям з вадами фізичного та розумового розвитку, які цього потребують (через КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Сторожинецької міської ради»;

2.3.2. Начальника відділу з питань земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього середовища щодо:

- збереження житла осіб, які перебувають під опікою опікунської ради, щодо:

- розгляду заяв з питань опіки, скарг на дії опікунів, звітів опікунів, питань про нагляд за діяльністю опікунів та вжиття заходів щодо захисту особистих житлових та майнових прав.

            2.4. Не допускається розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які було довірено або стали відомими працівникам при виконанні професійних та службових обов'язків щодо опіки (піклування).

            2.5. Використання персональних даних осіб, щодо яких вирішуються питання опіки (піклування), здійснюється лише за наявності згоди суб'єкта персональних даних на їх обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, перевірку, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу)).

 

3. Повноваження виконавчого комітету

3.1. Виконавчий комітет Чудейської сільської ради вирішує питання щодо:

- звернення до суду у встановленому законодавством порядку з заявою про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи або визнання її недієздатною;

- направлення до суду подання для призначення опікуна чи піклувальника над недієздатною або обмежено дієздатною фізичною особою;

- звернення до суду з позовом про визнання шлюбу недійсним, якщо захисту потребують права та інтереси особи, яка визнана недієздатною, або особи, дієздатність якої обмежена;

- звернення до суду у встановленому законодавством порядку з заявою про скасування рішення суду про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, цивільна дієздатність якої була обмежена;

- звернення до суду у встановленому законодавством порядку з заявою про скасування рішення суду про визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, яка була визнана недієздатною;

- звернення до суду у встановленому законодавством порядку з заявою про звільнення особи, призначеної піклувальником або опікуном, від виконання покладених на них обов'язків за своєю ініціативою, за клопотанням підопічних, державних або громадських організацій, а також згідно з обґрунтованими заявами будь-яких осіб, якщо буде встановлено, що опікун чи піклувальник не відповідає своєму призначенню або належним чином не виконує своїх обов'язків;

- поміщення особи, яка страждає на психічний розлад, до психоневрологічного закладу для соціального захисту;

- реєстрації помічника за заявою дієздатної фізичної особи, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки;

- погодження зняття з реєстрації місця проживання повнолітніх осіб, стосовно яких встановлено опіку чи піклування;

- надання дозволу особам, на яких законом покладено обов'язок здійснювати опіку та піклування, на вчинення від імені та в інтересах недієздатних (обмежено дієздатних) осіб передбачених чинним законодавством правочинів, які підлягають нотаріальному посвідченню;

- встановлення опіки над майном особи, місце перебування якої невідоме, до визнання її безвісно відсутньою;

- встановлення опіки над майном особи, над якою встановлено опіку (піклування) в іншій місцевості, а майно знаходиться на території Чудейської ОТГ;

- встановлення опіки над майном особи, визнаної недієздатною та поміщеної до психоневрологічного закладу для соціального захисту;

- звернення до правоохоронних органів щодо притягнення опікуна чи піклувальника до відповідальності згідно з чинним законодавством при виявленні використання опіки чи піклування з корисливою метою на шкоду підопічному;

- звернення до суду у встановленому законодавством порядку щодо відшкодування опікуном (піклувальником) підопічному майнових збитків, завданих недбалим або недобросовісним виконанням обов’язків опікуна (піклувальника).

3.2. До встановлення опіки або піклування і призначення опікуна чи піклувальника опіку або піклування над фізичною особою здійснює відповідний орган опіки та піклування.

3.3. Виконавчий комітет вирішує й інші питання щодо соціального захисту і захисту особистих немайнових, майнових, житлових прав та інтересів недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена, повнолітніх осіб, які за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права та виконувати свої обов'язки.

3.4. Підготовка проектів рішень виконавчого комітету з питань, зазначених у пунктах 3.1 та 3.3 цього Положення, покладається на відділ соціального захисту населення та служби у справах дітей. Контроль за виконанням прийнятих рішень покладається на заступника сільского голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до закріплених функціональних обов’язків та повноважень.

3.5. Рішення органу опіки і піклування про призначення чи звільнення опікунів і піклувальників від виконання своїх обов'язків, а також з інших питань опіки і піклування можуть бути оскаржені в установленому законом порядку до відповідного органу, якому підпорядковується орган опіки та піклування, або до суду.

 

4. Повноваження відділу соціального захисту населення та служби у справах дітей

4.1. Відділ соціального захисту населення координує діяльність виконавчих органів місцевого самоврядування щодо:

- опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами і особами, дієздатність яких обмежена;

- попередження насильства у сім'ї стосовно них;

- їх соціального захисту.

4.2. До повноважень відділу соціального захисту населення та служби у справах дітей відноситься:

- підготовка заяв, подань, позовів та проектів рішень виконавчого комітету з питань, визначених пунктами 3.1.та 3.3. цього Положення;

- організація діяльності з питань виявлення повнолітніх осіб, які потребують опіки (піклування) та вжиття заходів щодо вирішення питань відносно осіб, про яких отримані повідомлення;

- здійснення нагляду за діяльністю опікунів (піклувальників);

- ведення обліку щодо осіб, які потребують опіки (піклування);

- вирішення питань щодо подання до органу ведення Державного реєстру виборців відомостей про осіб, які визнані судом недієздатними, та осіб, щодо яких судом було скасовано рішення про визнання їх недієздатними;

- вжиття заходів щодо захисту особистих та майнових прав осіб, які перебувають під опікою (піклуванням).

4.3. Відділ соціального захисту населення та служби у справах дітей Чудейської сільської ради вирішує інші питання щодо захисту прав та інтересів повнолітніх осіб, які потребують опіки та піклування.

 

 

5. Повноваження відділу з питань земельних відносин,

будівництва та охорони навколишнього середовища

5.1. Відділ з питань земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього середовища вирішує питання щодо збереження житла:

- особи, визнаної недієздатною та поміщеної до психоневрологічного закладу для соціального захисту;

- особи, над якою встановлено опіку (піклування) в іншій місцевості, а житло знаходиться на території Чудейської ОТГ;

- особи, місце перебування якої невідоме, до визнання її безвісно відсутньою.

 

6. Опікунська рада

6.1. Для допомоги в роботі при органі опіки та піклування створюється опікунська рада, що має дорадчі функції.

6.2. Діяльність опікунської ради та порядок формування її складу визначаються Положенням, яке затверджується рішенням виконавчого комітету.

6.3. Головним завданням опікунської ради є попередній та всебічний розгляд питань, які виносяться на розгляд органом опіки та піклування. Перелік питань, які обов’язково вносяться на попередній розгляд опікунською радою визначається Положенням про опікунську раду.

6.4. За результатами розгляду кожного питання опікунська рада приймає рекомендації або висновки, які разом з витягом із протоколу засідання додаються до матеріалів, на підставі яких орган опіки та піклування приймає рішення. Рішення органу опіки та піклування може не співпадати з рекомендаціями або висновками, наданими опікунською радою.

 

7. Виявлення повнолітніх осіб, які потребують опіки (піклування)

7.1. Установи та особи, яким стане відомо про повнолітніх осіб, що потребують опіки (піклування), повинні негайно повідомити про це орган опіки та піклування або відділ соціального захисту населення та служби у справах дітей або опікунську раду.

Такими особами та установами є:

- близькі родичі;

- житлово-експлуатаційні організації, будинкоуправління, власники чи орендатори житлових будинків;

- співробітники підприємств, що надають комунальні послуги населенню;

- відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Чудейської сільської ради та керівники навчально-виховних закладів;

- відділ соціального захисту населення та служби у справах дітей Чудейської сільської ради;

- нотаріальні контори;

- Сторожинецький районний суд;

- лікувальні та лікувально-профілактичні установи, в тому числі й психіатричного профілю;

- органи самоорганізації населення;

- інші організації, установи чи особи, яким стане відомо про повнолітніх осіб, що потребують опіки (піклування).

 

8. Прикінцеві положення

8.1. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення виконання повноважень опіки та піклування вирішується у встановленому законодавством порядку.

8.2. За необхідності зміни до цього Положення вносяться відповідним рішенням виконавчого комітету сільської ради.

8.3. Питання здійснення опіки та піклування, не визначені цим Положенням, вирішуються в порядку, передбаченому чинним законодавством.

 

 

Секретар виконавчого комітету                                      Р.А.Мотреску

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення виконкому

№ 57 від 26.08.2020 року

 

 

Положення

про опікунську раду

при органі опіки та піклування у Чудейській ОТГ

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.1. Опікунська рада при виконавчому комітеті Чудейської сільської ради (далі – опікунська рада) утворюється при органі опіки та піклування, яким є виконавчий комітет Чудейської сільської ради, та має консультативно-дорадчі функції. Опікунська рада здійснює свою діяльність гласно, відкрито, на принципах демократичності та колегіальності.

1.2. У своїй діяльності опікунська рада керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Цивільним процесуальним кодексом України, Правилами опіки та піклування, затвердженими спільним наказом державного комітету у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 № 34/166/131/88 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.06.1999 за № 387/3680), іншими нормативно-правовими актами з відповідних питань та цим Положенням.

1.3. Опікунська рада утворюється у складі 12-15 осіб. До складу опікунської ради входять депутати, посадові особи виконавчих органів Чудейської сільської ради та представники громадських організацій. Склад опікунської ради затверджується рішенням виконавчого комітету сільської ради.

1.4. Опікунську раду очолює голова, який за посадою є заступником сільського голови. Голова опікунської ради має заступника, який у разі відсутності голови опікунської ради виконує його функції.

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

 Завданням опікунської ради є:

2.1. Надання допомоги виконавчому комітету сільської ради у здійсненні ним функцій як органу опіки та піклування щодо соціально-правового захисту повнолітніх недієздатних осіб та осіб, дієздатність яких обмежена, повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки.

2.2. Забезпечення особистих та майнових прав та інтересів повнолітніх недієздатних осіб та осіб, дієздатність яких обмежена, повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки.

2.3. Сприяння забезпеченню реалізації прав інвалідів, одиноких громадян похилого віку на життя, охорону здоров’я, соціальний захист та соціальне забезпечення.

 

3. ФУНКЦІЇ ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ

            Опікунська рада відповідно до покладених на неї завдань:

3.1. Розглядає питання, що стосуються забезпечення особистих, майнових і житлових прав та інтересів осіб, яких рішенням суду визнано недієздатними (обмежено дієздатними) і яким призначено опікуна (піклувальника), та повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки.

3.2. Розглядає та заслуховує інформацію про використання опікунами (піклувальниками) пенсій, що отримують підопічні, прибутків від їхнього майна та грошових вкладів, звітів опікунів (піклувальників) про виконання покладених на них обов’язків, звітів про збереження та охорону майна, що належить підопічним тощо.

3.3. Розглядає інші питання, віднесені законодавством до компетенції органів опіки та піклування.

 

4. ПРАВА ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ

            Опікунська рада має право:

4.1. Одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для її діяльності інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій різних форм власності.

4.2. Подавати пропозиції щодо вжиття заходів до посадових осіб у разі недотримання ними законодавства про захист прав  інвалідів, одиноких людей похилого віку, повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки.

4.3. Залучати до розв’язання актуальних проблем прав інвалідів, одиноких людей похилого віку, повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки, благодійні, громадські організації, суб’єктів підприємницької діяльності (за згодою).

 

5. ДІЯЛЬНІСТЬ ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ

            5.1. Основною організаційною формою діяльності опікунської ради є її засідання, які проводяться у разі потреби.

5.2. До участі у засіданнях опікунської ради можуть запрошуватися представники підприємств, установ, організацій та громадяни, які беруть безпосередню участь у вирішенні конкретного питання.

5.3. Голова, його заступник, секретар та члени опікунської ради працюють на громадських засадах. У разі відсутності члена опікунської ради з поважних причин, за виключенням депутата Чудейської сільської ради та представників громадськості, його має право представляти посадова особа того ж підрозділу на правах члена ради.

5.4. Засідання опікунської ради та прийняті рішення оформлюються протоколом, який веде секретар опікунської ради. Засідання опікунської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини від загальної кількості її членів.

5.5. Головуючим на засіданні є голова опікунської ради. У разі відсутності голови опікунської ради засідання веде його заступник.

5.6. Протокол засідання підписується головуючим на засіданні та секретарем опікунської ради. Рекомендації або загальна думка більшості членів опікунської ради, присутніх на засіданні, стисло формулюються у протоколі, який подається на розгляд виконавчого комітету для прийняття остаточного рішення.

5.7. Опікунська рада у межах своїх повноважень приймає рішення, організовує їх виконання.

5.8. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів опікунської ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови опікунської ради. Окрема думка члена опікунської ради, який голосував проти прийняття рішення, заноситься до протоколу.

5.9. Організаційне забезпечення діяльності опікунської ради здійснює департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради.

 

6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ

            6.1. Підставою для розгляду справ є звернення та документи, що надаються громадянами, організаціями та установами різних форм власності, департаментом праці та соціального захисту Чудейської сільської ради.

6.2. Голова опікунської ради:

- організовує роботу опікунської ради, проводить засідання опікунської ради, підписує протоколи засідань;

- веде прийом громадян з питань, що стосуються діяльності опікунської ради;

- дає доручення членам опікунської ради та контролює їх виконання;

- представляє опікунську раду в установах, організаціях, підприємствах з питань, що належать до її компетенції та повноважень. Голова опікунської ради має право делегувати повноваження членам опікунської ради, секретарю опікунської ради на виконання представницьких обов’язків згідно з чинним законодавством.

6.3. Секретар опікунської ради:

- веде діловодство опікунської ради, оформляє протоколи засідань опікунської ради;

- веде прийом громадян, надає роз’яснення з питань, що стосуються діяльності опікунської ради;

- готує звіти про роботу опікунської ради;

- готує витяги з протоколів засідань опікунської ради та довідки з питань, що розглядались;

- інформує голову опікунської ради щодо питань, що стосуються роботи опікунської ради;

- виконує інші доручення голови опікунської ради;

- здійснює у межах своїх повноважень зв’язок між посадовими особами виконавчих органів Чудейської сільської ради, фізичними та юридичними особами з питань, що стосуються діяльності виконавчого комітету міської ради, як органу опіки та піклування.

6.4. Члени опікунської ради:

- беруть участь у засіданнях опікунської ради;

- виконують доручення голови опікунської ради.

6.5. Голова, його заступник, секретар та члени опікунської ради зобов’язані зберігати конфіденційну інформацію, яка стала їм відома під час виконання своїх обов’язків, та іншої інформації, що згідно із законодавством не підлягає розголошенню.

 

 

 

Секретар виконавчого комітету                                       Р.А.Мотреску

 

                                          

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до рішення виконкому

№ 57 від 26.08.2020 року

 

 

СКЛАД

опікунської ради при органі опіки та піклування  Чудейської ОТГ

 

1. Падурі                                                                   - голова комісії,

    Василь Миколайович                                            заступник голови з питань діяльності  

                                                                                    виконавчих органів ради;

2. Попеску                                                               - заступник голови комісії,

    Ірина Дмитрівна                                                   головний спеціаліст відділу соціального                       

                                                                                   захисту населення та служби у справах

                                                                                    дітей Чудейської сільської ради;

3. Влад                                                                      - секретар комісії,

Світлана Олексіївна                                                 соціальний працівник діловод

 

Члени комісії:

4. Мотреску                                                              - керуючий справами (секретар) виконавчого  

    Ромена Андріанівна                                                комітету ;

5. Лук’ян                                                                   - в.о.старости с.Іжівці;

    Ніна Іллівна            

6. Кіфу                                                                      - провідний спеціаліст відділу освіти,

    Олена Костянтинівна                                           сім’ї, молоді та спорту;

7.Микайло                                                                - спеціаліст відділу освіти,

    Людмила Мірчівна                                                сім’ї, молоді та спорту;

8. Бурла                                                                     - головний лікар КНП Чудейської АЗПСМ;

    Кармелія Костянтинівна

9. Биндю                                                                              - начальник відділу з питань земельних 

Артур Георгійович                                                  відносин, будівництва та охорони     навколишнього середовищ

10. Депутат відповідного округу                                                   

 

                                            Секретар виконавчого комітету                                        Р.А.Мотреску

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь