Чудейська громада
Чернівецька область, Чернівецький район

Рішення виконкому №78 від 28.09.2020 року Про внесення змін до посадової інструкції начальника відділу з питань земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього середовища

Дата: 14.10.2020 18:33
Кількість переглядів: 296

Фото без опису  

Україна

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЧУДЕЙСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

СТОРОЖИНЕЦЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

 

  Р І Ш Е Н Н Я  № 78

28 вересня 2020 року                                                                     село  Чудей

 

Про внесення змін до посадової інструкції начальника відділу з питань земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього середовища

 

              

 

 

 

 

            На виконання Житлового, Сімейного, Цивільного  кодексу України, Законів України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно – правових умов соціального захисту дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» із змінами і доповненнями, Постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008р. №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», керуючись ст. 34 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Чудейської сільської ради

 

В И Р І Ш И В  :

 1. Внести зміни до посадової інструкції начальника відділу з питань земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього середовища сільської ради, виклавши у новій редакції та додавши наступні пункти:
  1. Здійснює квартирний облік дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.
  2. Забезпечує захист житлових та майнових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Піцул А.Д.

 

 

 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА                                                      А.Д.ПІЦУЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

Затверджений

 рішенням виконкому

Чудейської сільської ради

від 28.09.2020 року № 78

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

начальника відділу з питань земельних відносин, будівництва

 та охорони навколишнього середовища

 

1. Загальна частина

  1. Начальник відділу з питань земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього середовища Чудейської сільської ради (далі – начальник відділу) є посадовою особою органу місцевого самоврядування, призначається на посаду та звільняється з посади сільським головою у встановленому законом порядку.
  2. На посаду начальника відділу призначаються особи, які мають повну вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи на державній службі не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менш 5 років, вільно володіють ПК, державною мовою в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків.
  3. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований сільському голові та його заступнику.
  4. Начальнику відділу безпосередньо підпорядковані головні та провідні спеціалісти, спеціалісти 1-ї та 2-ї категорії та спеціалісти відділу.
  5. На період відсутності начальника відділу його обов’язки виконує головний спеціаліст відділу.
  6. Начальнику відділу за посадою є інженером-землевпорядником.
  7. У своїй діяльності начальник відділу керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами, рішеннями сільської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, цією посадовою інструкцією, а також іншими нормативно-правовими актами.

 

2. Завдання та обов’язки

Начальник відділу:

  1. Планує роботу відділу з питань земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього середовища сільської ради.
  2. Здійснює загальне керівництво діяльністю відділу та несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, розподіляє обов’язки між посадовими особами відділу, організовує, координує та контролює їх роботу, аналізує стан виконавської дисципліни у відділі.
  3. Організовує, виконує та здійснює контроль за підготовкою проектів рішень сільської ради, виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови та інших розпорядчих документів з питань регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього середовища.
  4. Організовує роботу щодо підготовки договорів купівлі-продажу земельних ділянок та забезпечує їх укладення.
  5. Організовує роботу щодо підготовки проведення земельних торгів (аукціонів) на набуття прав юридичними та фізичними особами на землю.
  6. Забезпечує контроль за виконанням землекористувачами рішень сільської ради стосовно оформлення документів на право користування земельними ділянками комунальної власності.
  7. Забезпечує виконання покладених на відділ завдань, спрямованих на реалізацію земельної реформи, охорони та раціонального використання земель.
  8. Приймає участь у розроблені перспективних та вдосконалені існуючих програм реформування земельних відносин та у підготовці місцевих програм використання та охорони земель комунальної власності.
  9. Здійснює самоврядний контроль за використанням та охороною земель комунальної власності села відповідно до положення.
  10. Приймає участь у підготовці інформації для розгляду комісією з питань визначення розміру збитків, заподіяних власникам землі та землекористувачам.
  11. Готує за участю спеціалістів відділу матеріали для передачі до правоохоронних та судових органів, структурних підрозділів сільської ради з метою усунення порушених прав сільської ради у сфері земельного та містобудівного законодавства.
  12. Готує до підприємств, установ, організацій сільської ради та фізичних осіб листи-попередження, повідомлення та претензії з питань земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього середовища.
  13. Уживає разом з іншими уповноваженими органами відповідно до закону заходів, спрямованих на раціональне використання земель комунальної власності.
  14. Приймає участь в засіданнях комісії з розгляду земельних спорів у межах сільської ради, що відносяться до повноважень відділу.
  15. Здійснює особистий прийом юридичних та фізичних осіб, проводить роз’яснювальну роботу з питань земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього середовища, опрацьовує відповідно до резолюцій керівництва та напрямів роботи відділу у встановлені строки скарги, листи, клопотання, заяви органів виконавчої влади, громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій, громадян та готує за ними відповіді.
  16. Здійснює на території сільської ради облік і звітність, як державну так і відомчу, у сфері регулювання земельних відносин.
  17.  Приймає участь в організації проведення аукціонів (конкурсів) на право оренди або купівлі-продажу земельних ділянок відповідно до чинного законодавства та положень про їх проведення.
  18. Приймає участь у вирішенні земельних спорів у межах сільської ради щодо меж земельних ділянок, що знаходяться у власності та користуванні громадян, і додержання громадянами правил добросусідства.
  19. Видає довідки (інформацію) щодо земельних ділянок, а також викопіювання з картографічних матеріалів.
  20. Здійснює моніторинг забудови територій сільської ради, стану розроблення, оновлення містобудівної документації на місцевому рівні.
  21. Вносить пропозиції виконавчим органам місцевого самоврядування щодо необхідності розроблення, внесення змін до містобудівної документації на місцевому рівні (генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій і детальних планів території).
  22. Здійснює аналіз ефективного використання земельних ресурсів громади.
  23. Взаємодіє з постійними комісіями сільської ради, підприємствами, установами, організаціями та громадськими об’єднаннями з питань земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного середовища.
  24. Приймає участь у заходах щодо забезпечення надходження коштів до місцевого бюджету від використання земельних ділянок комунальної власності сільської ради, що надані в користування на умовах оренди та від продажу земельних ділянок.
  25. Розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян, надає роз’яснення, веде прийом громадян з питань, що належать до компетенції відділу.

    2.26. Відповідає за укладення, перегляд, відслідковування виконання договорів оренди земель та проводить роботи по внесенню змін до них згідно чинного земельного законодавства, в тому числі при затвердженні документації про нормативно-грошову оцінку земель населених пунктів громади та у випадку змін законодавства, що впливають на надходження орендної плати за землю.

  1. Контролює надходження орендної плати за землю, організовує роботи з боржниками, отримує дані від органів фіскальних служб та аналізує використання земель сільської ради.
  2. Виконує окремі завдання за дорученням керівництва сільської ради та її виконавчого комітету.
  3. Здійснює квартирний облік дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.
  4. Забезпечує захист житлових та майнових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування
  5. Надає сільському голові пропозиції щодо заохочення та нагородження посадових осіб відділу.
  6. Готує посадові інструкції працівників відділу.
  7. Постійно вдосконалює організацію своєї роботи і підвищує професійну кваліфікацію.
  8. Підтримує в трудовому колективі відділу відносини, що зумовлюють атмосферу творчої, порядної співпраці та трудової дисципліни.
  9. Забезпечує належне ведення діловодства, схоронність документації і майна.
  10. Здійснює інші повноваження в сфері земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього середовища передбачені чинним законодавством, віднесені до компетенції виконавчих органів сільської ради.

 

3. Права

Начальник відділу має право:

  1. Вирішувати з керівниками виконавчих органів сільської ради питання, необхідні для виконання покладених функцій (завдань) на відділ, вимагати від них відомості й матеріали з питань, які входять до компетенції начальника відділу.
  2. Одержувати від підприємств, установ, організацій сільської ради інформаційно-довідкові матеріали, необхідні для здійснення повноважень відділу.
  3. Здійснювати у встановленому законом порядку обстеження земельних ділянок щодо дотримання умов їх використання, охорони та відповідність укладеним договорам оренди.
  4. Складати акти обстеження стану та дотримання умов використання земельних ділянок та за фактом виявлення порушень подавати матеріали до контролюючих та правоохоронних органів, структурних підрозділів сільської ради для вжиття заходів відповідно до вимог чинного законодавства.
  5. Залучати у встановленому порядку фахівців, експертів для розроблення питань, що відносяться до компетенції відділу.
  6. Залучати посадових осіб виконавчих органів сільської ради, представників підприємств, установ, організацій (за погодженням з їхніми керівниками) до розгляду питань, що належать до їх компетенції.
  7. Взаємодіяти під час виконання покладених на відділ завдань з виконавчими органами сільської ради, з підприємствами, установами, організаціями, громадянами та їх об’єднаннями, незалежно від форми власності та підпорядкування.
  8. Вносити пропозиції щодо заохочень та накладання стягнень на працівників відділу.
  9. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу.
  10. Вимагати від підлеглих оперативного та якісного виконання своїх обов’язків.
  11. Вивчати передовий досвід та впроваджувати новітності на практиці.

 

 

4. Відповідальність

Начальник відділу несе відповідальність за:

  1. Неякісне виконання розпорядчих та інструктивних документів, які є обов’язковими відповідно до регламентів сільської ради та її виконавчого комітету.
  2. Неякісне і несвоєчасне виконання посадових обов’язків, завдань (функцій), покладених на начальника відділу.
  3. Недостовірність даних, наданих керівництву та органам вищого рівня, а також за повноту та достовірність інформації у підготовлених відділом проектах рішень сільської ради та виконавчого комітету.
  4. Збереження документації, яка надійшла або виникла під час діяльності відділу.
  5. Порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку та трудової дисципліни.
  6. Порушення Попередження про обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби, Загальних правил поведінки державного службовця, Кодексу етики і моралі працівників виконавчих органів сільської ради.
  7. Достовірність даних наданих сільському голові, а також за схоронність документації виготовленої в процесі діяльності відділу.

 

Керуючий справами

(секретар) виконавчого комітету                                              Р.А.Мотреску

 

 

З посадовою інструкцією ознайомлений:

         

Начальник відділу

з питань земельних відносин, будівництва

та охорони навколишнього середовища                                      А.Г. Биндю         

 «___» ___________20__р.

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь