A A A K K K
для людей із порушенням зору
Чудейська громада
Чернівецька область, Чернівецький район

Рішення виконкому №10 від 15.01.2021 року Про проведення перезакладки книг погосподарського обліку на 2021-2025 роки, затвердження форм книг та Порядку ведення погосподарського обліку в населених пунктах Чудейської сільської ради

Дата: 22.01.2021 11:49
Кількість переглядів: 722

УКРАЇНА

Чудейська сільська рада

Чернівецького району

Чернівецької області

Виконавчий комітет

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 10

 

15 січня  2021 року                                                                      село  Чудей

 

 

Про проведення перезакладки книг погосподарського обліку на 2021-2025 роки, затвердження форм книг та Порядку  ведення погосподарського обліку  в населених пунктах Чудейської сільської ради

 

         Відповідно до  статті  4 Закону України "Про  особисте  селянське  господарство"  (  742-15  ),  наказів Державної служби статистики України від 14.04.2017 року №572, зареєстровано в міністерстві юстиції України 05.05.2017 року за №574/30442 «Про затвердження Порядку обліку особистих селянських господарств сільськими, селищними та міськими радами   та від 24.11.2015 року №340 «Про затвердження форм первинної облікової документації для сільських, селищних та міських рад», сільськи ради ведет облік особистих селянських господарств, розташованих на території відповідних населених пунктів. Розглянувши форму облікової картки об’єкта погосподарського обліку, затверджену наказом Держкомстату України 24.11.2015 року №340, виконком сільської ради відмічає, що дана  картка  не передбачає низьку показників необхідних для повсякденної роботи сільської ради.

         Розділ І-й даної картки  не містить інформацію щодо земельних ділянок наданих у  користування для  сінокосіння та  випасання худоби, які передавалися в  постійне користування громадянам відповідно до Земельного кодексу №561-ХІІ від 18.12.1990 р. а також про земельні ділянки для індивідуального садівництва. Інформація про земельні ділянки є загальною по домогосподарству, а для нарахування земельного податку  потрібна  інформація про площі земельних ділянок  кожного землекористувача окремо. Також картка не містить інформацію про житлову та  нежитлову нерухомість. Дана інформація потрібна для контролю нарахування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в зв’язку з тим, що тільки 30% населення оформило право власності на майно та  зареєструвало його в  Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

         Відповідно до пункту «4» підпункту «б» статі 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчі комітети здійснюють делеговані повноваження щодо обліку дітей  дошкільного та шкільного віку. Однак, затверджена форма облікової картки  не  містить інформацію про проживаючих в  домогосподарстві осіб. Тому,  виконати цю вимогу  закону  буде не можливо.

Натомість форма містить розділ третій «Додаткові відомості щодо об’єкта»,  в якому не  конкретизується  яка інформація  вноситься до даного розділу. Листом обласної державної адміністрації від 15.12.2015 року №0123/36-2781 рекомендовано сільським радам вести погосподарський облік за формами, затвердженими наказом Держкомстату від 11.10.2010 №148. Дані книги є дуже громіздкими, незручними в  роботі  та  містять значне печатне поле що не  використовується.  В зв’язку з вищевикладеним виконком сільської ради доповнив затверджену  форму облікової картки об’єкта погосподарського обліку, до якої додатково включена  інформація про відповідальну особу за домогосподарство, про особи що входять до складу домогосподарства, їх родинні  відносини, громадянство та  національність, інформація про  площу  об’єктів  житлової та  нежитлової нерухомості. Виходячи з вище наведеного, керуючись п.п.3 пункту «б» ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет сільської ради

ВИРІШИВ:

1. Провести у 2021 році  на протязі січня-лютого перезакладку  книг погосподарського обліку у населених пунктах сільської ради на 2021- 2025 роки.

2. Затвердити  доповнення до форми облікової картки погосподарського обліку та ввести її в  дію з 01.01.2021 року  а саме: додати до форми облікової картки погосподарського обліку, затвердженої наказом Держкомстату України 24.11.2015 року №340 додаткову інформацію:

      Розділ  І – відомості про об’єкти житлової та нежитлової нерухомості.

      Розділ ІІ - відомості про худобу, яка утримується членами домогосподарства;

      Розділ ІІІ - відомості про земельні ділянки у  власності та  користуванні домогосподарства;

      Розділ ІV -  особливі відмітки;

      Розділ V -  відомості про зареєстрованих осіб або осіб проживаючих без реєстрації місця проживання  в  домогосподарстві;

      Розділ VІ -  наявність зелі в розрізі фізичних осіб за  цільовим призначенням та  кадастрового номеру;

3. Встанови  що відповідні розділи містять інформацію:

І розділ: Власник об’єкту нерухомості, рік будівництва, матеріал стін, матеріал покрівлі, загальна площа будинку, житлова площа будинку, кількість житлових кімнат, площа нежитлових будівель, площа підвалу,  підстава виникнення права  власності, реєстраційний номер.

ІІ розділ: Дата проведення запису, корови, телята до року, бички старше року, телиці старше року, свині, коні, вівці, кози

ІІІ розділ: цільове призначення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель споруд, для ведення особистого селянського господарства, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, для випасання худоби, для  індивідуального садівництва.

ІV розділ: особливі відмітки – містять пояснення до змін занесених до погосподарського обліку на протязі  п’яти років.

V розділ: прізвище (відомості про зміну прізвища), ім’я( відомості про зміну імені), по батькові, стать, дата народження, громадянство, національність, родинні відносини, зареєстроване місце проживання, відомості про вибуття, відомості про прибуття;

ІV розділ: наявність землі за  цільовим призначенням, відмітка про ведення особистого селянського господарства.

         4. Встановити, що погосподарський облік ведеться на паперових носіях.

         5.Картки погосподарського обліку  заводяться на  всі об’єкти погосподарського обліку, в тому  числі на пустуючи будинки, новобудови, та земельні ділянки, власники  яких проживають в селах Чудей, Їжівці, Буденець, Череш, Нова Красношора по  кожному населеному  пункту окремо.

6. Затвердити  форму книги погосподарського обліку в  Чудейській сільській раді  на 2021-2025 роки  згідно додатку 1.

7. Затвердити форму "Алфавітна   книга   домогосподарств   на
2021-2025 роки" згідно додатку 2.

8. Поширити  форми,  затверджені пунктами 6-7 даного рішення на  всі  населенні пункти Чудейської сільської ради.  Для  даного  обліку  застосувати наступні коди населених пунктів:

1 - село Буденець

2 - село Їжівці

3 - село Нова Красношора

4 - село Череш

5 - село Чудей

         9. Затвердити  Порядок  ведення погосподарського обліку в Чудейській
сільській ради  що додається та застосувати його з 01 січня 2021 року.

10. Затвердити уповноважених осіб  щодо ведення  погосподарського обліку  в  населених пунктах:

Село Чудей  – спеціаліст І категорії відділу з питань земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього середовища Мотреску Г.Т.

Село Нова Красношора - спеціаліст І категорії відділу з питань земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього середовища Мотреску Г.Т.

Село Їжівці – староста Їжівського старостинського округу

Село Буденець – староста  села Буденець

Село Череш – староста села Череш

11. Уповноваженим особам забезпечити виготовлення нових книг погосподарського обліку у  визначений даним рішенням  терміни.

12. Контроль за  виконанням даного рішення покласти на заступника голови з питань діяльності виконавчих органів ради Падурі В.М.
 

 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА                                                    А.Д.ПІЦУЛ

 

 

 

 

 

 

 

   

Додаток

до рішення виконавчого комітету Чудейської сільської ради

№_____ від 15.01.2021 року

 

 

ПОРЯДОК

ведення погосподарського обліку в Чудейській сільський раді

у 2021-2025 роках

 

Цей Порядок розроблено у  відповідності до Інструкції з ведення погосподарського обліку в сільських, селищних та міських радах, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 11.04.2016 року  №56, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.05.2016 року за №689/28819 та регламентує ведення погосподарського обліку в населених пунктах Чудейської сільської ради Чернівецького району Чернівецької області.

I. Загальні положення

1. Погосподарський облік в сільській раді, як вид первинного обліку, ведеться для накопичення і систематизації відомостей, які збирає сільська рада по кожному з розташованих на її території сільських населених пунктів і які є необхідними для  виконання  своїх делегованих повноважень відповідно до законодавчих актів України, в  тому  числі  для проведення державних статистичних спостережень, ведення реєстру територіальної громади, ведення обліку дітей дошкільного та  шкільного віку, надання інформації податковим органам  щодо земельних ділянокнадання податковим органам у строки та в порядку, встановлені Податковим кодексом України, інформації щодо власників та користувачів, у тому числі на правах оренди (суборенди), емфітевзису, земельних ділянок сільськогосподарського призначення, розташованих на території сільської ради.

2. Погосподарський облік ведеться з урахуванням норм чинного законодавства з питань захисту персональних даних. Цей облік не передбачає реєстраційних дій і не несе жодних правових наслідків для об'єктів, відносно яких він здійснюється.

3. У рамках погосподарського обліку сільська рада веде облік особистих селянських господарств у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері статистики.

4. У цьому Порядку терміни та поняття використовуються в таких значеннях:

домоволодіння - житловий будинок з господарськими спорудами та будівлями, які розташовані на одній земельній ділянці;

домогосподарство (домашнє господарство) - сукупність осіб, які спільно проживають в одному житловому приміщенні або його частині, забезпечують себе всім необхідним для життя, ведуть спільне господарство, повністю або частково об'єднують свої кошти та витрачають їх. Ці особи можуть перебувати в родинних стосунках або стосунках свояцтва, не перебувати в будь-яких із цих стосунків або бути і в тих, і в інших стосунках. Домогосподарство може складатися з однієї особи;

землеволодіння - земельна ділянка, що перебуває у власності (користуванні) особи;

об'єкт погосподарського обліку - одиниця, щодо якої здійснюється накопичення та систематизація відомостей (домогосподарство, домоволодіння, землеволодіння);

голова домогосподарства - особа, що відповідає за об'єкт погосподарського обліку, повнолітня особа, яка має безпосереднє відношення до об'єкта погосподарського обліку і спроможна надати необхідну достовірну інформацію щодо нього, - член домогосподарства, власник або користувач домоволодіння, землеволодіння;

перезакладення документів погосподарського обліку - заведення нових книг погосподарського обліку після закінчення строку їх дії.

5. Погосподарський облік в сільській раді ведеться  по кожному населеному пункту окремо за такими формами первинної облікової документації:

форма №1 "Облікова картка об'єкта погосподарського обліку" (далі - форма № 1) ;

форма №2 "Алфавітна   книга   домогосподарств   на
2021-2025 роки" (далі - форма № 2) ;

6. Форми погосподарського обліку заповнюють один раз. Надалі інформацію, що занесена до них, оновлюють, уточнюють, доповнюють у порядку й у строки, встановлені цим Порядком.

7. Сільська рада самостійно приймає рішення щодо виду та формату погосподарського обліку, а також щодо організації проведення робіт з перезакладення та ведення документів погосподарського обліку.

8. Основними інформаційними джерелами погосподарського обліку є:

будь-які документальні свідчення щодо об'єкта погосподарського обліку: паспорти, свідоцтва, земельно-кадастрова документація, правовстановлюючі документи, рішення органів виконавчої влади й органів самоврядування будь-якого рівня, письмові заяви громадян тощо;

усні повідомлення, заяви громадян;

наочна інформація, отримана під час суцільних обходів і перевірок.

9. Суцільні обходи об'єктів погосподарського обліку й опитування населення проводять кожного року в період з 01 до 18 січня.

10. До опитування залучають голову домогосподарства або за її відсутності - повнолітню особу, яка має безпосереднє відношення до об'єкта і спроможна надати достовірну інформацію про нього.

11. У сільській раді  призначають уповноважених осіб органу місцевого самоврядування, які відповідають за ведення погосподарського обліку в кожному населеному пункті (далі - уповноважена особа).

12. Перед початком обходу, щоб не пропустити окремі житлові будинки та дрібні населені пункти, перевіряють список усіх сільських населених пунктів, які розташовані на території сільської ради. При цьому звертають увагу на те, щоб до списків були включені всі дрібні населені пункти та окремо розташовані житлові будинки: хутори, будинки для персоналу лісового господарства, залізничні станції, роз'їзди тощо. Крім того, до списку включають будинки, віднесені до відомчого житлового фонду, будинки і гуртожитки підприємств, установ, організацій, їх підсобних господарств.

13. Форми погосподарського обліку заповнюють відповідно до положень цього  Порядку.

Усі записи робляться чітко, внесені зміни й уточнення обґрунтовують, завіряють підписом особи, що відповідає за об'єкт погосподарського обліку, та уповноваженої особи, що здійснювала запис, а там, де це передбачено, - також підписом члена особистого селянського господарства. Поряд зі своїм підписом уповноважена особа проставляє свої прізвище та ініціали.

14. Захист, використання та доступ до інформації, що збирається за допомогою погосподарського обліку, здійснюється відповідно до Законів України "Про захист персональних даних""Про інформацію""Про доступ до публічної інформації".

15. Зберігання документів погосподарського обліку провадять відповідно до чинного законодавства.

II. Об'єкти погосподарського обліку

1. Об'єктами погосподарського обліку (далі - об'єкт ПГО) є:

домогосподарство з реєстрацією місця проживання на території населеного пункту разом із нерухомістю, якою воно володіє або користується, - перший тип об'єкта (код - 1);

домогосподарство з реєстрацією місця перебування на території населеного пункту разом із нерухомістю, якою воно володіє або користується, - другий тип об'єкта (код - 2);

домоволодіння, місце проживання власника (власників) якого зареєстровано в іншому населеному пункті, включаючи земельні ділянки, що належать цій особі (особам) у межах сільської ради, - третій тип об'єкта (код - 3);

землеволодіння, місце проживання власника (власників) якого зареєстровано в іншому населеному пункті, - четвертий тип об'єкта (код - 4). Землеволодіння, як об'єкт ПГО, не має розташованого на ньому житлового будинку, але на ньому можуть знаходитися окремі господарські споруди;

закинутий об'єкт - домоволодіння або землеволодіння, яким тривалий час ніхто не користується і яке має ознаки занепаду, руйнування, а також домоволодіння або землеволодіння, чий єдиний власник, господар помер, а спадкоємці (правонаступники) ще не визначені, - п'ятий тип об'єкта (код - 5).

2. Номер об'єкта погосподарського обліку (далі - номер ПГО) - унікальний номер, який присвоюють кожному об'єкту погосподарського обліку один раз при його включенні до погосподарського обліку та який зберігається за ним допоки об'єкт не буде виключено з обліку.

Номер ПГО складається із шести цифр, перша цифра є порядковим номером населеного пункту в межах сільської ради, наступні чотири цифри є порядковим номером об'єкта ПГО в межах населеного пункту, остання - кодом типу об'єкта.

Для уникнення дублювання порядкових номерів населені пункти в межах сільської ради нумерують, розташувавши їх за алфавітним порядком. Об'єкти ПГО у населеному пункті групують за вулицями і здійснюють їх наскрізну нумерацію в межах населеного пункту за територіальним принципом у порядку зростання номерів будинків незалежно від типу об'єкта.

За будь-яких змін, що відбуваються з об'єктом ПГО протягом його перебування на обліку, в його номері може змінюватися тільки остання цифра - код типу об'єкта. Порядковий номер об'єкта ПГО у межах сільської ради (перші п’ять цифр його номера) не змінюється.

Порядкові номери об'єктів ПГО, що вивільняються через виключення об'єктів з погосподарського обліку, надалі не використовують.

III. Включення об'єкта до погосподарського обліку

1. До погосподарського обліку включають об'єкти, які відповідають визначенню, наведеному в пункті 1 розділу ІІ цього Порядку.

2. Об'єкт першого типу - домогосподарство з реєстрацією місця проживання на території населеного пункту - включають до погосподарського обліку за фактом реєстрації місця проживання його членів (або хоча б одного з його членів) на території населеного пункту.

3. Об'єкт другого типу - домогосподарство з реєстрацією місця перебування на території населеного пункту - включають до погосподарського обліку за фактом реєстрації місця перебування його членів на території населеного пункту.

4. Нове домогосподарство, яке утворилося з числа осіб, що мають реєстрацію місця проживання/перебування на території населеного пункту, або внаслідок об'єднання чи роз'єднання (розділення) існуючих домогосподарств із реєстрацією місця проживання/перебування на території населеного пункту, стає об'єктом ПГО і його включають до погосподарського обліку за письмовою чи усною заявою голови такого домогосподарства з моменту здійснення ним повідомлення.

5. Домогосподарство, члени якого прибули на територію населеного пункту після перезакладення документів погосподарського обліку і зареєстрували своє місце проживання/перебування в ньому, включають до погосподарського обліку за письмовою чи усною заявою голови такого домогосподарства з моменту здійснення ним повідомлення.

6. Об'єкт третього типу - домоволодіння, місце проживання власника (власників) якого (яких) зареєстровано в іншому населеному пункті, власник зареєстрований за  іншою адресою в даному населеному пункті, будівництво житлового будинку не  завершено, житловий будинок не  заселений у  зв’язку з  наявністю у  власника декілька будинків в зазначеному населеному пункті - включають до погосподарського обліку за фактом його існування на території населеного пункту на момент проведення суцільного обходу й опитування населення під час перезакладення документів погосподарського обліку, а також за фактом набуття прав на частину нерухомого майна об'єкта ПГО цього населеного пункту в період після перезакладення документів погосподарського обліку.

7. Об'єкт четвертого типу - землеволодіння, місце проживання власника (власників) якого (яких) зареєстровано в іншому населеному пункті, - включають до погосподарського обліку за фактом його існування на території населеного пункту на момент проведення суцільного обходу і опитування населення під час перезакладення документів погосподарського обліку, а також за фактом надання громадянам, не зареєстрованим на території сільської ради, земельних ділянок відповідно до норм чинного законодавства або за фактом набуття прав на земельну ділянку об'єкта ПГО цієї сільської ради в період після перезакладення документів погосподарського обліку.

8. Об'єкт п'ятого типу - закинутий об'єкт - уключають до погосподарського обліку за фактом його існування на території населеного пункту на момент проведення суцільного обходу й опитування населення під час перезакладення й уточнення документів погосподарського обліку або за фактом появи такого об'єкта в період після перезакладення документів погосподарського обліку.

IV. Виключення об'єкта з погосподарського обліку

1. Виключення об'єкта з погосподарського обліку здійснюють у випадку його ліквідації або якщо об'єкт перестає відповідати одному з визначень, наведених у пункті 1 розділу ІІ цього Порядку.

2. Ліквідація об'єкта ПГО відбувається в разі:

виїзду в повному складі та зняття з реєстрації місця проживання/перебування членів домогосподарства, яке не має на території населеного пункту нерухомого майна, що їм належить;

смерті останнього члена домогосподарства, яке має реєстрацію місця проживання/перебування і не має на території населеного пункту нерухомого майна, що йому належить;

виїзду в повному складі та зняття з реєстрації місця проживання/перебування членів домогосподарства, правонаступником нерухомого майна якого на території населеного пункту стають члени домогосподарства з реєстрацією місця проживання/перебування на території цього населеного пункту;

об'єднання об'єктів ПГО з реєстрацією місця проживання на території населеного пункту;

прийняття в спадщину безхазяйного об'єкта членом (членами) домогосподарства з реєстрацією місця проживання/перебування на території населеного пункту;

придбання домоволодіння або землеволодіння домогосподарством із реєстрацією місця проживання/перебування на території населеного пункту;

розділення нерухомого майна об'єкта ПГО при його спадкуванні чи продажу;

рішення органу місцевого самоврядування про ліквідацію закинутого об'єкта або його передачу в користування громадянам, які зареєстрували своє місце проживання/перебування на території населеного пункту.

3. Об'єкт перестає відповідати одному з визначень, наведених у пункті 1 розділу ІІ цього Порядку, у разі виїзду у повному складі та зняття з реєстрації місця проживання/перебування домогосподарства, правонаступником нерухомого майна якого на території населеного пункту стає юридична особа (підприємство, організація, церква тощо).

4. З моменту виключення об'єкта з погосподарського обліку відомості про нього у зведеній інформації за даними погосподарського обліку про об'єкти ПГО, що в ньому перебувають, не враховують.

V. Зміна типу об'єкта погосподарського обліку

1. При зміні типу об'єкта ПГО беруть до уваги такі основні моменти:

основним об'єктом ПГО є домогосподарство, тобто об'єкт, члени якого мають реєстрацію місця проживання/перебування на території населеного пункту. Воно може володіти (чи користуватися) нерухомістю на території населеного пункту або не мати її зовсім;

домогосподарство може змінювати тип реєстрації (наприклад, з реєстрації місця перебування на реєстрацію місця проживання), а також зніматися з реєстрації;

домоволодіння і землеволодіння є другорядними об'єктами по відношенню до домогосподарства з реєстрацією на території населеного пункту, оскільки, як правило, є результатом його діяльності, їхні власники не мають реєстрації місця проживання/перебування на території населеного пункту;

зміна типу об'єкта ПГО повинна відображати наступність подій щодо нього.

2. Зміна типу об'єкта ПГО здійснюється:

якщо домогосподарство - об'єкт першого або другого типу - в повному складі змінює тип реєстрації в межах населеного пункту;

якщо домогосподарство з реєстрацією на території населеного пункту (об'єкти першого і другого типу) в повному складі виїжджає з нього і відповідно знімається з реєстрації, залишає за собою право на нерухомість, яку воно має на території населеного пункту, або передає її громадянам, які мають реєстрацію місця проживання за межами цього населеного пункту, тип об'єкта змінюється з коду 1 або 2 на код 3 або код 4 (якщо домогосподарство володіло тільки земельною ділянкою);

якщо власник домоволодіння, землеволодіння реєструє своє місце проживання/перебування на території населеного пункту, тип об'єкта ПГО відповідно змінюється з коду 3 або 4 на код 1 або 2;

у разі смерті останнього члена домогосподарства, який мав реєстрацію місця проживання/перебування і нерухоме майно на території населеного пункту, тип об'єкта ПГО змінюється з коду 1 або 2 на код 5 до моменту, коли буде визначено правонаступника цього майна.

Надалі, якщо правонаступник(и) має(ють) реєстрацію місця проживання/перебування на території населеного пункту або нерухоме майно розподіляється між правонаступниками, об'єкт ліквідують відповідно до пункту 2 розділу ІV цього Порядку. Якщо правонаступник(и) зареєстрований(і) в іншому населеному пункті й об'єкт ПГО переходить до нього (них) цілісно, без роз'єднання, код об'єкта 5 змінюють на код 3 або 4 відповідно до визначень, наведених у пункті 1 розділу ІІ цього Порядку.

3. Зміну типу об'єкта ПГО здійснюють на момент події, що відбувається з ним.

4. Тип об'єкта не змінюють, якщо:

відбувається зміна особи, що відповідає за нього (наприклад, зміна голови домогосподарства);

об'єкт ПГО в повному складі переміщується в межах населеного пункту;

один (або декілька) з дорослих членів домогосподарства виходить з нього з метою створення свого окремого домогосподарства без повного розділення об'єкта, який він залишає (наприклад, молоде подружжя вирішує створити своє домогосподарство або дорослий син вирішує відокремитися від батьків і створити своє окреме домогосподарство тощо).

VI. Порядок складання форми № 1 "Облікова картка об'єкта погосподарського обліку"

1. Перезакладення форми № 1 проводиться після закінчення строку дії книг погосподарського обліку на основі суцільного обходу об'єктів ПГО. У зв’язку з великим об’ємом роботи (1800 господарств  в селах Їжівці та Чудей) перезакладання  книг проводиться в період з 01 січня до 28 лютого. У наступні роки місцеві ради щороку станом на 01 січня проводять суцільну перевірку й уточнення записів у ній.

2. Усі записи у формі № 1 роблять на основі інформації, отриманої під час відвідування об'єкта ПГО шляхом опитування особи, що відповідає за нього, з використанням за потреби відповідних підтверджувальних документів, якщо інше не передбачено цією Інструкцією.

Якщо під час щорічного суцільного обходу об'єктів ПГО немає кого опитати (як правило, це об'єкти третього, четвертого і п'ятого типу), записи у формі № 1 здійснюють з використанням наявних інформаційних джерел з їх уточненням і доповненням протягом року на підставі нових документальних свідчень і опитування особи, що відповідає за об'єкт ПГО.

3. Облікова картка об'єкта ПГО (далі - облікова картка) має єдину форму для всіх типів об'єктів ПГО. Вона містить показники, необхідні для:

- заповнення форм державних статистичних спостережень, проведення обстежень домогосподарств, для організації обліку особистих селянських господарств відповідно до пункту 4 Закону України "Про особисте селянське господарство".

- надання податковим органам у строки та в порядку, встановлені Податковим кодексом України, інформації щодо власників та користувачів, у тому числі на правах оренди (суборенди), емфітевзису, земельних ділянок сільськогосподарського призначення, розташованих на території сільської ради, відповідно до пункту 15 статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в  Україні».

- організації обліку дітей дошкільного та шкільного віку відповідно до підпункту 4 пункту «б» статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в  Україні». 

Для виконання своїх повноважень сільська рада може доповнити облікову картку відповідно до прийнятих нею рішень і іншими показниками.

4. Облікові картки по кожному населеному пункту об'єднують в погосподарську книгу, на титульному аркуші якої зазначають назву регіону, району, сільської ради та населеного пункту, проставляють номер погосподарської книги і строк її дії.

5. Облікова картка складається з:

рядків для зазначення голови домогосподарства, для адреси об'єкта ПГО або, якщо він не має адреси, детального опису місця розташування, телефонних контактних номерів, місця для зазначення коду об’єкту погосподарського обліку, коду населеного пункту,  порядкового номеру  ОПО;

розділу І «Відомості про об’єкти житлової та нежитлової забудови»

розділу ІІ «Відомості про худобу, яку утримують члени домогосподарства»

розділу ІІІ «Відомості про земельні ділянки у власності та користування домогосподарства»

розділу ІV «Особливі відмітки»

розділу V «Відомості про зареєстрованих осіб або осіб проживаючих у домогосподарстві без реєстрації»

розділу VІ «Земля у власності або користуванні фізичних осіб за цільовим призначенням»

6. Розділ І Відомості про об’єкти житлової та нежитлової забудови.

В цьому розділі записують інформацію про власника об’єктів нерухомого майна, року будівництва, матеріалу стін та даху, загальної та  житлової площа, кількості житлових кімнат, площі об’єктів нежитлової забудови, площу підвалів.

7. Розділ ІІ Відомості про худобу, що утримується в домогосподарстві. В цьому розділі записують інформацію про дату внесення запису, кількість корів, телят до 1 року, бичків старше 1 року, телиць старше 1 року, свиней, коней, вівці, кіз.

8. Розділ ІІІ уміщує показники, що відображають площу земельних ділянок об'єкта ПГО в цілому, і його заповнюють станом на 01 січня. Дані записують у гектарах з чотирма десятковими знаками після коми або із значністю, зазначеною в документах.

До цього розділу записують інформацію про площу земельних ділянок, якими безпосередньо (особисто) користується об'єкт ПГО (як тих, що належать його членам на праві власності, так і тих, якими вони користуються за договорами оренди, включаючи ділянки із земель запасу, розпорядником яких є місцеві ради). Площу земельних ділянок, які передані в оренду за договорами, укладеними відповідно до чинного законодавства, до загальної площі земельних ділянок, якою користується об'єкт ПГО, не включають.

Оскільки згідно з чинним законодавством земельну ділянку надають окремому громадянину, загальна площа земельних ділянок об'єкта ПГО складається з площі земельних ділянок, отриманої кожним з його членів. Якщо хтось із членів об'єкта ПГО вибуває з нього або прибуває до нього разом із отриманими земельними ділянками в межах сільської ради, то до загальної площі земельних ділянок відповідних об'єктів уносять необхідні зміни.

Площу земельних ділянок, якими користується об'єкт ПГО, розшифровують за цільовим призначенням земельних ділянок згідно із Земельним кодексом України: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), для ведення особистого селянського господарства, товарного сільськогосподарського виробництва.

У рядку "для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд" проставляють площу земельної ділянки, отриманої громадянином - членом об'єкта ПГО відповідно до чинного законодавства для будівництва житлового будинку і господарських будівель та їхнього обслуговування.

У рядку "для ведення особистого селянського господарства" записують площу земельних ділянок, отриманих громадянами відповідно до законодавства. У цьому самому рядку проставляють площу земельних ділянок, які були отримані громадянами з цільовим призначенням "для ведення особистого підсобного господарства".

У рядку "для ведення товарного сільськогосподарського виробництва" вписують відомості про площу земельних ділянок, які передані громадянам відповідно до чинного законодавства. Якщо земельні ділянки для товарного сільськогосподарського виробництва передані в оренду сільськогосподарським підприємствам, фермерським господарствам, іншим юридичним та фізичним особам, їхню площу не включають до площі земельних ділянок цього об'єкта ПГО. Ці ділянки враховують за орендарями.

Площу взятої домогосподарством в оренду земельної ділянки включають як до загальної площі земельних ділянок об'єкта ПГО, так і до площі ділянок з відповідним цільовим призначенням. Тобто якщо об'єкт узяв в оренду земельну ділянку з цільовим призначенням "для ведення особистого селянського господарства", її площу включають до рядка "для ведення особистого селянського господарства", якщо для товарного сільськогосподарського виробництва (наприклад, земельні частки (паї) своїх односельчан) - до рядка "для ведення товарного сільськогосподарського виробництва" з одночасним проведенням запису в рядку "з них узятих в оренду" тощо.

9. Розділу ІV «Особливі відмітки»

В цьому розділі записують інформацію про проведені  зміни в  обліковій картці  на  протязі чинності книг.

10. Розділі V «Відомості про зареєстрованих осіб або осіб проживаючих у домогосподарстві без реєстрації»

В цьому розділі записують інформацію про фізичних осіб, зареєстровані  або що проживають в домогосподарстві без реєстрації місця проживання в  ньому, а саме: прізвище (відомості про зміну прізвища), ім’я( відомості про зміну імені), по батькові, стать, дата народження, громадянство, національність, родинні відносини, зареєстроване місце проживання, відомості про вибуття, відомості про прибуття;

11. Розділу VІ «Земля у власності або користуванні фізичних осіб за цільовим призначенням»

У цьому розділі записують інформацію про наявність землі за  цільовим призначенням в  розрізі  кожної фізичної особи, відмітку про ведення або припинення ведення особистого селянського господарства.

 

VII. Поводження з обліковою карткою об'єкта ПГО після перезакладення документів погосподарського обліку

1. Якщо до облікової картки об'єкта ПГО необхідно внести зміни, попередні записи акуратно перекреслюють, вносять нові записи, які обумовлюють і завіряють відповідно до пункту 13 розділу І цього Порядку.

2. У разі зміни типу об'єкта ПГО (пункт 2 розділу V цього Порядку) в його обліковій картці перекреслюють останню цифру номера ПГО, проставляють новий код типу об'єкта.

Облікову картку об'єкта ПГО першого або другого типу, тип якого змінюють на "домоволодіння" (код 3) або "землеволодіння" (код 4) через його виїзд за межі населеного пункту в повному складі й передачу прав на своє майно, вилучають з поточного документообігу і залишають для подальшого зберігання разом з іншими документами погосподарського обліку. Для об'єкта ПГО, що є наступником, заводять свою картку з порядковим номером попереднього об'єкта, але з новим кодом типу об'єкта.

3. У разі виключення об'єкта ПГО з погосподарського обліку його облікову картку вилучають з поточного обліку, але залишають для подальшого зберігання разом з іншими документами погосподарського обліку.

4. Вилучення облікової картки об'єкта ПГО з поточного документообігу здійснюють на момент настання події виключення його з обліку або на момент події, зазначеної в пункті 2 цього розділу.

5. У разі утворення нового об'єкта ПГО на території населеного пункту після перезакладення документів погосподарського обліку для нього заводять облікову картку об'єкта ПГО.

Новому об'єкту присвоюють номер ПГО, який має у своєму складі наступний за останнім на момент його створення порядковий номер у населеному пункті та відповідний код типу об'єкта.

 

Керуючий справами (секретар) виконавчого

комітету сільської  ради                                                             Р.Мотреску

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь